Home

1Gezin 1Plan 1Regisseur

Ieder mens leidt zijn eigen leven en je zorgt voor jezelf en voor elkaar. Soms helpen familie, vrienden of hulpverleners. Het is fijn als mensen helpen, maar dat moet goed georganiseerd zijn.

Soms lukt dat zelf goed en soms raak je het overzicht kwijt. Dan is het niet duidelijk wie, wat, wanneer doet met welk doel. 1Gezin1Plan1Regisseur helpt hierbij en zorg voor overzicht en samenhang.

Deel B. De plannen en handleiding