Implementatie

De informatie over 1Gezin1Plan1Regisseur bestaat uit drie delen.

Download A. ‘Praktische informatie voor het uitvoeren van 1Gezin1Plan1Regisseur’ geeft informatie over het werkproces, aanvullende acties bij onveiligheid, vormen van regie, criteria om regie in te zetten, de regiekaart, competentieprofielen van de regisseur, plannen en folders. Deze informatie is de basis voor het werken met 1Gein1Plan1Regisseur en daarmee ook de basis voor de implementatie en borging.

Download B. ‘Implementatie informatie voor het borgen van 1Gezin1Plan1Regisseur’ ondersteunt gemeenten om de lokale implementatie te stimuleren, aan te sturen en zelf uit te voeren vanuit de uitvoerende afdelingen van de gemeente en te monitoren. Daarnaast ondersteunt deze informatie organisaties en uitvoerende afdelingen van gemeenten in het  implementeren en borgen van 1Gezin1Plan1Regisseur.

Download C. ‘Trainingsaanbod voor het versterken van deskundigheid’ biedt een overzicht van basis- en verdiepende modules voor proces- en casusregisseurs en degenen die verantwoordelijk zijn voor implementatie en werkbegeleiding.

Daarnaast is het implementatieplan ook los te downloaden in word en PDF.