Implementatie

Deel C. Implementatie informatie voor het borgen

ondersteunt regio’s en gemeenten om:

  • de samenwerking binnen het sociaal domein te versterken.
  • te monitoren en te sturen op de kwaliteit van de zorg.
  • te monitoren en te sturen op budget in relatie tot resultaten van zorg.

geeft informatie over het implementeren en borgen binnen:

  • de regio en/of gemeente.
  • uitvoerende afdelingen van de gemeente.
  • sociaal domein. 

Download:
Deel C. Implementatie informatie voor het borgen van 1Gezin1Plan1Regisseur.