• Implementatie

  • Informatie over de kwaliteit en kaders voor proces- en casusregisseurs, aandachtsfunctionarissen, managers en beleidsadviseurs.

  • Informatie over juridische aspecten voor proces- en casusregisseurs, aandachtsfunctionarissen, managers en beleidsadviseurs.

  • Een overzicht van wetsartikelen voor professionals die werken binnen het sociaal domein.

  • Voorbeeldvragen voor klantpanels en organisaties voor het monitoren van de kwaliteit.

  • Een document in PDF om de implementatie een boost te geven voor gemeenten, organisaties en uitvoerende afdelingen van gemeenten.

  • Een document in Word om de implementatie een boost te geven voor gemeenten, organisaties en uitvoerende afdelingen van gemeenten.

  • Alle informatie over de werkwijze en implementatie gebundeld in één document.

  • Een overzicht van gebruikte bronnen.