Training

Deel D. Trainingsaanbod voor het versterken van deskundigheid 

biedt een overzicht van basis- en verdiepende modules voor proces- en casusregisseurs en degenen die verantwoordelijk zijn voor implementatie en werkbegeleiding.

De volgende modules en trainingen* vind je in het trainingsaanbod:

 • Basismodule 1. 1G1P1R voor casusregisseurs
 • Basismodule 2. 1G1P1R voor procesregisseurs
 • Verdiepingsmodule 3. Omgaan met dilemma’s, weerstanden en (heftige) emoties
 • Verdiepingsmodule 4. Motiveren tot gedragsverandering
 • Verdiepingsmodule 5. Van zorg naar doel
 • Verdiepingsmodule 6. 1G1P1R bij psychiatrische problematiek
 • Verdiepingsmodule 7. 1G1P1R bij complexe omgangsproblematiek
 • Verdiepingsmodule 8. Kindermishandeling en duurzame veiligheid
 • Verdiepingsmodule 9. Partnergeweld en duurzame veiligheid
 • Verdiepingsmodule 10. Ouderenmishandeling en duurzame veiligheid
 • Verdiepingsmodule 11. Het veiligheidsplan bij complexe onveiligheid
 • Verdiepingsmodule 12. 1G1P1R bij mensen met lichte verstandelijke beperking
 • Verdiepingsmodule 13. Mogelijkheden binnen zorg en veiligheid
 • Verdiepingsmodule 14. Inzet van zorg en veiligheid binnen 1G1P1R
 • Verdiepingsmodule 15. Positioneren en monitoren voor procesregisseurs
 • Verdiepingsmodule 16. Informatie delen en verwerken bij (complexe) onveiligheid
 • Verdiepingsmodule 17. Coaching en werkbegeleiding 1Gezin1Plan1Regisseur
 • Training Gefaseerd samenwerken aan veiligheid
 • Opleiding Trainer 1Gezin1Plan1Regisseur
 • Implementatiebijeenkomst 1Gezin1Plan1Regisseur

Download:
Deel D. Trainingsaanbod voor het versterken van deskundigheid.