Werkwijze

Werkwijze

De werkwijze geeft informatie over het werkproces, aanvullende acties bij onveiligheid, vormen van regie, criteria om regie in te zetten, de regiekaart, competentieprofielen van de regisseur, plannen en folders.
Download ‘Praktische informatie voor het uitvoeren van 1Gezin1Plan1Regisseur’.

Plan

Het ondersteuningsplan is het plan wat bij elk 1Gezin1Plan overleg wordt ingevuld of aangevuld. Dit plan kan worden gebruikt als hulpverlenings- en herstelplan. Uitgangspunt is dat dit plan met de klant wordt opgesteld.
Download ‘Ondersteuningsplan word‘ of ‘Ondersteuningsplan PDF‘.

Het veiligheidsplan is aanvullend op het ondersteuningsplan en wordt ingevuld bij signalen van onvoldoende basiszorg, onveiligheid en geweld. Het ondersteuningsplan en veiligheidsplan kan worden gebruikt als hulpverlenings- herstel- en veiligheidsplan in één. Uitgangspunt is dat dit plan met de klant(en) wordt opgesteld.
Download ‘Veiligheidsplan word‘ of ‘Veiligheidsplan PDF‘.

Regiekaart

De Regiekaart verdeelt het voeren van regie in vijf verschillende niveaus. Per niveau wordt beschreven wat de uitgangssituatie is, of 1Gezin1Plan1Regisseur wordt ingezet en welke competenties de regisseur daarvoor nodig heeft.

De Regiekaart maakt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regie, wie de regie heeft bij (dreigende) escalatie van problemen en hoe 1G1P1R zich hiertoe verhoudt. De regiekaart werkt met een bijbehorende handleiding. Deze handleiding vind je in de download ‘Praktische informatie voor het uitvoeren van 1Gezin1Plan1Regisseur’.
Download ‘Regiekaart‘.

Folder

De folder legt klanten en betrokkenen uit wat 1Gezin1Plan1Regisseur is en hoe het werkt.
Download ‘Folder‘.

1Gezin1Plan1Regisseur in Hollands Midden

Download ‘Richtlijn 1Gezin1Plan1Regisseur regio Hollands Midden‘.
Download ‘Regiekaart regio Hollands Midden‘.

1Gezin1Plan1Regisseur in Zuid Oost Utrecht

Download ‘Richtlijn 1Gezin1Plan1Regisseur regio Zuid Oost Utrecht‘.
Download ‘Regiekaart regio Zuid Oost Utrecht‘.