Folder voor klant

Wat is 1Gezin1Plan1Regisseur?

1Gezin1Plan1Regisseur is een plan met daarin afspraken over alle ondersteuning die jij krijgt. We gaan hierbij uit van wat voor jou belangrijk is. Wanneer je samenleeft met gezinsleden, wordt het plan voor het gezin gemaakt.

Waarom 1Gezin1Plan1Regisseur?

Omdat we samen jou (en jouw gezin) willen ondersteunen. Daarom staat in het plan:

 • Jouw kracht: wat gaat er goed?
 • Jouw zorg: wat wil jij veranderen?
 • Jouw doelen: wat wil jij bereiken?
 • Jouw acties: wie doet wat wanneer?

Contactgegevens van iedereen

Familie en vrienden

Familie en vrienden zijn belangrijk in moeilijke tijden. Zij kennen jou het beste en willen jou helpen. Daarom kun je familie en vrienden vragen om mee te denken en te helpen bij 1Gezin1Plan1Regisseur. Zij kunnen jou (en jouw gezin) ondersteunen.

Regisseur

Samen met jou kiezen we een regisseur: jijzelf, een familielid, een goede vriend of een hulpverlener. Deze regisseur zorgt voor het volgende:

 • Er komt een team van gezinsleden en hulpverleners. Dit kan als je wilt met jouw familie of vrienden.
 • Dit team maakt een afspraak.
 • Tijdens de afspraak maken wij samen een plan.
  De teamleden doen wat afgesproken is op het juiste moment.
 • De hulp of de zorg die je (al) krijgt gaat gewoon door.
 • Het team komt na een tijd weer bij elkaar. Wij bespreken of het plan goed loopt. En of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Ervaringen van anderen

‘Ik heb nog nooit zo’n goed overzicht gehad. Nu weet ik wat iedereen gaat doen.’

‘Het was even slikken toen ik die mensen bij elkaar zag zitten tijdens de bijeenkomst, maar daarna liep het veel soepeler. Ik kan het iedereen aanraden.’