Informatie voor iedereen

Doelen:

  • Het startoverleg is gevoerd.
  • De klant staat centraal en voelt zich veilig genoeg om te participeren.
  • Het ondersteuningsplan is volgens de kwaliteitscriteria ontwikkeld en in de taal van de klant.

Gezinssamenstelling: Julia de Vos (27 jaar).
Betrokken netwerk: Eline, tante van Julia.
Betrokken professionals: Professional lokaal team of  hulpverlening als procesregisseur en financieel hulpverlener.

Situatie

Julia de Vos heeft zich aangemeld bij jullie.

Julia heeft vorig jaar een aantal maanden een relatie gehad met een man in een andere gemeente. Deze relatie kenmerkte zich door heftige ruzies met regelmatig een handgemeen. In deze periode zijn schulden opgebouwd, doordat Julia onder druk van haar ex-vriend een doorlopend krediet heeft aangevraagd. Dit doorlopend krediet is gebruikt voor allerlei luxe uitgaven, zoals een nieuwe tv en scooter voor haar ex-vriend. Julia heeft uiteindelijk de relatie verbroken en er is geen contact meer met deze man. Zij is verhuisd en woont hier nu vijf maanden.

Door de hele situatie geeft Julia aan dat zij zich al tijden somber en erg vermoeid voelt. Zij slaapt slecht door de financiële zorgen en doordat de nare herinneringen uit haar vorige relatie steeds bij haar naar boven komen. Julia geeft aan dat zij hierdoor niet graag buiten komt, omdat zij snel schrikt van onverwachte gebeurtenissen. Julia heeft op dit moment geen werk. Tot aan haar verhuizing heeft zij altijd als administratief medewerker gewerkt.

Sinds kort heeft Julia ondersteuning voor de financiën.

Julia heeft weinig netwerk in deze gemeente, een tante woont in de buurt. Zij heeft goed contact met deze tante. Je hebt Julia gevraagd of zij deze tante als steun wilt meenemen naar het overleg en dat vond zij fijn.

Opdracht voor de procesregisseur

Jij hebt betrokkenen uitgenodigd voor een startoverleg. Bereid in 5 minuten een stukje van 5 minuten voor.

Opdracht voor meneer, mevrouw, zus, hulpverlener financiën

Jullie zijn uitgenodigd voor een startoverleg. Bereid je voor op het overleg.
In deze rol stel je je dienstbaar op, zodat de procesregisseur de mogelijkheid heeft om te oefenen. Zet de rol realistisch neer, maar waak ervoor om ‘los’ te gaan in de rol.