Agenda Startoverleg

De stappen van het startoverleg (fase 3b.) zijn overgenomen uit de richtlijn, de verdeling van procesregisseur is voor de oefeningen beschreven.

Procesregisseur 1

1. Welkom en kennismaken

 • Verwelkom de eerste keer een kwartier voor aanvang de klant(en) en informeel netwerk.
 • Leg nogmaals de werkwijze uit.
 • Verwelkom de andere betrokkenen en schenk koffie en thee.
 • Stel jezelf kort voor en laat iedereen zich kort voorstellen met naam, organisatie en functie en relatie tot klant(en).

Procesregisseur 2

2.  Doel en agenda overleg

 • Nodig de klant(en) uit om te vertellen wat de aanleiding en doel van het overleg is en vul eventueel aan.
 • Geef de agenda en tijdsduur aan en vraag commitment

Procesregisseur 3

3. Ontwikkel het ondersteuningsplan door onderstaande items te bespreken en in te vullen:

 • Inventariseer de krachten en de zorgen, start bij de klant en vervolg met de betrokkenen.

Procesregisseur 4

4. Ontwikkel het ondersteuningsplan door onderstaande items te bespreken en in te vullen:

 • Inventariseer of de klant en gezinsleden eerder relevante hulp hebben gekregen.
 • Reflecteer over de gehele situatie en maak een integrale analyse. Bespreek samenhang van de krachten en zorgen en patronen.
 • Bespreek het gewenste resultaat.
 • Inventariseer of er zorgen zijn rondom onvoldoende basiszorg en/of onveiligheid.

Procesregisseur 5

 • Vraag de klant vervolgens welke (overige) zorgen prioriteit hebben.
 • Stel gezamenlijk doelen vast en noteer deze in het ondersteuningsplan.
 • Leg gezamenlijk per doel actie(s) vast en noteer deze in het ondersteuningsplan.