• Met dank aan...

  12 Jan 2020 | Menu

  De volgende organisaties hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze richtlijn en/of aan producten 1Gezin1Plan1Regisseur: Ad Astra, Agathos-Leliezorggroep, ASVZ, Bianca Kruijs Advies & Training, Brijder, Centrum voor Jeugd en Gezin Gouda, De Buitenwereld, De Jutters, De Waag, Doen Training en Advies, Enver, Gemiva-SVG Groep, Gewoon Thuis, GGD Hollands Midden, GGZ Kinderen en [...]

  Read more

  Bronnen

  12 Jan 2020 | Menu

  Documenten: GGD Hollands Midden, 2015. Handleiding 1Gezin1Plan & Gezin in Beeld, Werkwijze en werkafspraken voor zorgcoördinatoren en betrokkenen in de regio Midden-Holland. van Zwieten, M & de Kok J. 2016. Memo effectief (samen-)werken binnen 1Gezin1Plan. Ministerie VWS, 2013. Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. GGD Hollands Midden, 2016. Handelingsschema van[...]

  Read more

  Volledige richtlijn

  8 Jan 2020 | Menu

  Deze richtlijn 1Gezin1Plan1Regisseur (1G1P1R) geeft kaders en handvatten om in gezamenlijkheid de ondersteuning en hulp af te stemmen en te monitoren.  Professionals die betrokken zijn bij een traject kunnen effectief participeren omdat zij weten hoe 1G1P1R werkt. De informatie op de website is afkomstig uit deze richtlijn. Download: Richtlijn 1Gezin1Plan1Regisseur

  Read more

  Contact

  8 Jan 2020 | Menu

  Read more

  Tools

  8 Jan 2020 | Menu

  Deze informatie is in ontwikkeling.

  Read more

  Implementatie

  8 Jan 2020 | Menu

  Handreiking lokale implementatie voor gemeenten Deze handreiking lokale implementatie 1Gezin1Plan1Regisseur voor gemeenten is bedoeld om gemeenten te ondersteunen de lokale implementatie te stimuleren, aan te sturen, zelf uit te voeren vanuit de uitvoerende afdelingen van de gemeente en te monitoren.  Handreiking Implementatie voor organisaties Deze handreiking implementatie [...]

  Read more

  Evaluaties

  8 Jan 2020 | Menu

  Download: Evaluatie

  Read more

  Download: Uitnodiging & Agenda Startoverleg (u-vorm) Uitnodiging & Agenda Startoverleg (jij-vorm) Uitnodiging & Agenda Voortgangsoverleg (u-vorm) Uitnodiging & Agenda Voortgangsoverleg (jij-vorm)

  Read more

  Plannen

  8 Jan 2020 | Menu

  Download: Ondersteuningsplan Preventief Ondersteuningsplan Veiligheidsplan

  Read more

  Folders

  8 Jan 2020 | Menu

  Download: Folder voor klant (u-vorm) Folder voor klant (jij-vorm) Folder voor professional

  Read more