Hoe signaleer je barrières tussen professionals?
 • Wanneer je merkt dat de betrokken hulpverlening in een patroon zit waardoor niet (of moeilijk) gezamenlijk wordt gewerkt aan de gestelde doelen om de gezinspatronen te doorbreken.
 • Er is een blijvend verschil van focus, taal of werkwijze. Je ziet vaak dat professionasl elkaar op inhoud/logica willen overtuigen. Check de volgende punten om te controleren of hier sprake van is:
  • Is er focus op kind(eren)/kwetsbare of zorgafhankelijke volwassene of oudere?
  • Is er focus op de blijvende veiligheid van kind(eren)/kwetsbare of zorgafhankelijke volwassene of oudere?
  • Is sprake van organisaties met een verschillende manier van werken en blijven ze vasthouden aan het eigen plan en manier van werken?
  • Is er focus op de privacy van de ouder/mantelzorger/wettelijk vertegenwoordiger ten opzichte van de veiligheid van kind(eren)/kwetsbare of zorgafhankelijke volwassene of oudere?
  • is er sprake van verschillende manieren en taal bij de (integrale) analyse?
 • Er zijn veel wisselingen:
  • Er zijn veel wisselingen van professionals of afwezigheid van professionals.
  • Binnen een organisatie zijn meerdere wisselingen van professionals voor één klantsysteem.
  • Professionals kunnen of willen structureel niet aansluiten bij overleggen.

Hoe signaleer je blijvende verschillende analyses en/of inhoudelijke afwegingen?

 • De betrokken professionals zijn elkaar blijvend inhoudelijk aan het overtuigen (analyse, weging inhoud), maar wisselen niet van inhoudelijk standpunt (inhoudelijke impasse).
 • Bij de gezamenlijke analyse is er blijvend niet hetzelfde beeld.
 • De betrokken professionals hebben een blijvende andere haalbare eindsituatie.
 • De betrokken professionals hebben dezelfde haalbare eindsituatie geformuleerd, maar willen inhoudelijk een andere weg bewandelen (doelen, prioriteiten, soort hulp) om de patronen van dit gezin te doorbreken.
 • De betrokken professionals worden het niet eens over welke (vervolg)hulp ingezet moet worden om aan de gestelde doelen te werken

Hoe signaleer je een blijvende persoonlijke barrière in de samenwerking?

 • Je krijgt geen contact met de andere professionals.
 • Je vindt dat de andere partij is niet objectief is.
 • Je merkt dat je een persoonlijke irritatie hebt.
 • Je wordt structureel te laat of niet geïnformeerd.

Wanneer signaleer je barrières?

 • Tijdens overleggen.
 • Bij het bespreken van de analyse, doelen en acties.
 • Observaties tijdens huisbezoek.
 • Contact blijft uit of afspraken worden afgezegd.