Stappenplan bij barrières

Wat kun je doen als je barrières signaleert?  Stap 1: we hebben de barrière zelf goed in beeld. Hoe? Maak aan de hand van enkele punten een goede analyse om de barrière in beeld te krijgen: Wat voor soort barrière is het volgens mij? Wat wil ik van de ander weten?...

Signaleer de barrière tussen professionals

Hoe signaleer je barrières tussen professionals? Wanneer je merkt dat de betrokken hulpverlening in een patroon zit waardoor niet (of moeilijk) gezamenlijk wordt gewerkt aan de gestelde doelen om de gezinspatronen te doorbreken. Er is een blijvend verschil van focus,...

GPR 01 Casus volwassenen – Agenda startoverleg

 Agenda Startoverleg De stappen van het startoverleg (fase 3b.) zijn overgenomen uit de richtlijn, de verdeling van procesregisseur is voor de oefeningen beschreven. Procesregisseur 1 1. Welkom en kennismaken Verwelkom de eerste keer een kwartier voor aanvang de...

GPR01 Casus volwassenen – Casusbeschrijving

Informatie voor iedereen Doelen: Het startoverleg is gevoerd. De klant staat centraal en voelt zich veilig genoeg om te participeren. Het ondersteuningsplan is volgens de kwaliteitscriteria ontwikkeld en in de taal van de klant. Gezinssamenstelling: Julia de Vos (27...

GPR01 Casus volwassenen – Folder

Folder voor klant Wat is 1Gezin1Plan1Regisseur? 1Gezin1Plan1Regisseur is een plan met daarin afspraken over alle ondersteuning die jij krijgt. We gaan hierbij uit van wat voor jou belangrijk is. Wanneer je samenleeft met gezinsleden, wordt het plan voor het gezin...