• 'Hoe zet je 1G1P1R in bij vermoedens van partnergeweld?'
  'Hoe breng je zorgen en onveiligheid, sterke punten en aanwezige veiligheid in kaart?' 
  'Hoe betrek je het netwerk erbij zodat deze een positieve bijdrage kunnen leveren?'
  'Hoe hanteer je dilemma’s en weerstanden?'

  Inhoud

  In deze module gaan we op een interactieve manier de werkwijze 1Gezin1Plan1Reggiseur toepassen wanneer er vermoedens zijn van partnergeweld. Hierin koppelen we bestaande theorie op situaties uit de eigen werkpraktijk waarin een vorm van partnergeweld een rol speelt.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...
  • signalen, vormen en gevolgen van partnergeweld.
  • risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van partnergeweld.
  • werking van geweldspiraal en specifieke dynamiek in relaties waar geweld speelt.
  • hoe je 1Gezin1Plan1Regisseur kunt inzetten bij signalen van partnergeweld. 
  Houding - Je bent je bewust van...
  • eigen waarden, normen en gevoelens t.a.v. huiselijk geweld en partnergeweld.
  • meervoudige partijdigheid: onder andere de bereidheid om de belangen, het aandeel in de problematiek en de ‘geleden schade’ van elke betrokkene onder ogen te zien.
  • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen, gestructureerd te evalueren en monitoren, en dat de uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt.
  • het belang van zowel een empathische houding als een positionerende houding om tot een succesvolle afronding van 1Gezin1Plan1Regisseur te komen. 
  Vaardigheden - Je kunt...
  • er voor zorgen dat de partners, het netwerk en betrokken hulpverleners tijdig met elkaar afstemmen en afspreken wie wat moet doen om in kaart te krijgen welke ondersteuning nodig is.
  • effectieve gesprekstechnieken inzetten om de partners positief te stimuleren om ondanks eigen problematiek actief deel te blijven nemen aan 1Gezin1Plan1Regisseur.
  • procesgericht een bijeenkomst leiden en daarbij de focus op de doelen houden.

  Naar volgende module

 • Doelgroep:

  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

   

  Regisseur:

   

  Casusregisseur B en B+.
  Procesregisseur B en B.
  (Zie regiekaart en handleiding of voor de regionale regiekaart onder de regiospecifieke documenten).

   

  Aantal:

   

  Max. 12 personen.
  Open inschrijving min. 10 personen.
  Incompany min. 6 personen.

   

  Duur:

   

  3,5 contacturen.

   

  Opbouw:

   

  Volg eerst basistraining 1 of 2 en verdiepingsmodule 3.

   

  Accreditatie: 

   

  SKJeugd in aanvraag.
  Registerplein in aanvraag.

   

  Trainers:

   

  Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

   

  Kosten:

   

  Open aanbod €100,00 (per persoon).
  Incompany €750,00 (per module).
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal. 

   

  Vraag? 

   

  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.