• 'Hoe zet je 1G1P1R in bij signalen van kindermishandeling?'
  'Hoe breng je zorgen en onveiligheid, sterke punten en aanwezige veiligheid in kaart?'

  'Hoe betrek je het netwerk erbij zodat deze een positieve bijdrage kunnen leveren?'
  'Hoe herstel je duurzame veiligheid?'

  Inhoud
  In deze module gaan we op een interactieve manier de werkwijze 1Gezin1Plan1Reggiseur toepassen wanneer er vermoedens zijn van kindermishandeling. Hierin koppelen we bestaande theorie op situaties uit de eigen werkpraktijk waarin kindermishandeling (mogelijk) een rol speelt. We focussen hierbij op het herstellen van duurzame veiligheid. Het herstellen van directe veiligheid wordt behandeld tijdens de module verdiepingsmodule 11. Het veiligheidsplan bij complexe onveiligheid.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • de signalen, vormen, gevolgen, beschermde en risicofactoren van kindermishandeling.
  • de samenhang met partnergeweld.
  • Het belang van een steunend netwerk.
  • de ACE study en het belang van traumasensitief werken.
  • het belang van een heldere analyse, effectieve hulp en volhardende regie.
  • de landelijke visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’.
  • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
  • risico- en herstelgestuurde zorg en het herstellen van duurzame veiligheid.

  Houding - Je bent je bewust...

  • de ACE study en is zich bewust van het belang van traumasensitief werken.
  • de samenhang met partnergeweld.
  • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
  • het herstellen van duurzame veiligheid.
  • de voorwaarden voor goede hulp.

  Houding - Je bent je bewust...

  • dat intergenerationele overdracht een rol speelt bij het ontstaan van kindermishandeling.
  • van het belang van  gefaseerde ketenzorg en kan hierin reflecteren op eigen handelen.
  • dat het bij kindermishandeling vaak gaat om combinaties van problemen bij ouders, kind, gezin en omgeving
  • dat onder weerstand van ouders en jeugdige vaak gevoelens van onzekerheid en schaamte spelen.
  • dat een effectieve aanpak van kindermishandeling vraagt om een systeemgerichte aanpak met aandacht voor wat het gezin en alle individuele leden nodig hebben.
  • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen, gestructureerd te evalueren en te monitoren en dat de uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt.
  • van het belang van zowel een empathische houding als een positionerende houding om tot een succesvolle afronding van 1Gezin1Plan1Regisseur te komen.

  Vaardigheden - Je kunt...

  • tools inzetten voor het vergroten van de veerkracht.
  • er voor te zorgen dat de klant, het netwerk en betrokken professionals tijdig met elkaar afstemmen en afspreken wie wat moet doen om in kaart te krijgen welke ondersteuning nodig is voor risico- en herstelgestuurde zorg voor duurzame veiligheid.
  • het proces monitoren middels het ondersteuningsplan.

  Naar volgende module

 • Doelgroep
  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

  Regisseur
  Procesregisseur A, B, B+.
  Casusregisseur A, B en B+.

  Klik hier voor meer informatie over de casus- en procesregisseur.

  Aantal
  Max. 12 personen.

  Duur
  3,5 contacturen.

  Opbouw
  Volg eerst basismodule 1 of 2.

  Accreditatie
  SKJeugd 4,5 punten.

  Trainers
  Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

  Kosten
  €750,00
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal.

  Vraag?
  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.