• 'Hoe zet je 1G1P1R in met ouders die in een complexe scheiding verkeren?'
  'Hoe blijf je uit de inhoud en stuur je aan op het proces?'
  'Hoe behoud je de focus op het kind?'
  'Hoe ontwikkel je een veiligheidsafspraak waar beide ouders achter kunnen staan?'
  'Hoe betrek je het netwerk zodat deze een positieve bijdrage kunnen leveren?'
  'Hoe hanteer je dilemma’s, weerstanden en heftige emoties bij complexe scheiding?'

  Inhoud

  In deze module krijg je inzicht in de kenmerken en gevolgen van een complexe scheiding bij kinderen en hun ouders. Je leert hoe je 1Gezin1Plan1Regisseur kunt inzetten en hoe je gezamenlijke motieven van ouders kunt identificeren, zodat het mogelijk wordt gedeelde zorgen te benoemen en gezamenlijke doelen en acties te maken en deze vast te leggen in het ondersteuningsplan.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...
  • de kenmerken van een complexe scheiding.
  • de psychische gevolgen van een complexe scheiding voor ouders en kinderen.
  • in de escalatieladder van Glas.
  • in het effect van hechting en verlies.
  • in de negatieve interactie cirkel en waar je rekening mee kunt houden tijdens 1Gezin1Plan1Regisseur.
  Houding - Je bent je bewust van...
  • dat ouders in een complexe scheiding een destructief patroon hebben ontwikkeld.
  • dat een complexe scheiding ernstige gevolgen heeft voor de emotionele ontwikkeling van kinderen.
  • dat eerder partnergeweld mogelijk een rol heeft gespeeld.
  • dat een neutrale houding nodig is om tot een succesvolle afronding van 1Gezin1Plan1Regisseur te komen.
  Vaardigheden - Je kunt...
  • omgaan met conflicten binnen het systeem.
  • neutraliteit bewaken en de-escalerende gesprekstechnieken toepassen.
  • sturen op het proces in het veranderingsproces naar gezamenlijk ouderschap na scheiding.
  • leiding geven aan een gesprek met tegenstellingen en daarbij de focus op de doelen houden.

  Naar volgende module

 • Doelgroep:

  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

   

  Regisseur:

   

  Casusregisseur B en B+.
  Procesregisseur B en B.
  (Zie regiekaart en handleiding of voor de regionale regiekaart onder de regiospecifieke documenten).

   

  Aantal:

   

  Max. 12 personen.
  Open inschrijving min. 10 personen.
  Incompany min. 6 personen.

   

  Duur:

   

  3,5 contacturen.

   

  Opbouw:

   

  Volg eerst basistraining 1 of 2 en verdiepingsmodule 3.

   

  Accreditatie: 

   

  SKJeugd in aanvraag.
  Registerplein in aanvraag.

   

  Trainers:

   

  Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

   

  Kosten:

   

  Open aanbod €100,00 (per persoon).
  Incompany €750,00 (per module).
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal. 

   

  Vraag? 

   

  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.