• 'Hoe zet je 1G1P1R in bij gezinnen met complexe omgangsproblematiek?'
  'Hoe blijf je uit de inhoud en stuur je aan op het proces?'
  'Hoe behoud je de focus op het kind?'
  'Hoe ontwikkel je een veiligheidsafspraak waar beide ouders achter kunnen staan?'
  'Hoe betrek je het netwerk zodat deze een positieve bijdrage kunnen leveren?'
  'Hoe hanteer je dilemma’s, weerstanden en heftige emoties bij complexe omgangsproblematiek?'

  Inhoud
  In deze module krijg je inzicht in de kenmerken en gevolgen van complexe omgangsproblematiek bij kinderen en hun ouders. Je leert hoe je 1Gezin1Plan1Regisseur kunt inzetten en hoe je gezamenlijke motieven van ouders kunt identificeren, zodat het mogelijk wordt gedeelde zorgen te benoemen en gezamenlijke doelen en acties te maken en deze vast te leggen in het ondersteuningsplan.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • de kenmerken van complexe omgangsproblematiek.
  • de gevolgen van complexe omgangsproblematiek voor kinderen.
  • parallel ouderschap vs coöperatief ouderschap.
  • het effect van hechting en verlies bij de ex-partners.

  Houding - Je bent je bewust...

  • van de dilemma’s in het werken met mensen met complexe omgangsproblematiek.
  • van de valkuilen voor de hulpverlening.

  Vaardigheden - Je kunt...

  • 1Gezin1Plan1Regisseur inzetten bij complexe omgangsproblematiek.
  • de fase van conflict inschatten aan de hand van de escalatieladder van Glas.
  • omgaan met omgaan met conflicten binnen het systeem.
  • sturen op het proces in het veranderingsproces naar gezamenlijk ouderschap na scheiding.
  • leiding geven aan een gesprek met tegenstellingen en daarbij de focus op de doelen houden.
  • de neutraliteit bewaken en de-escalerende gesprekstechnieken toepassen.

  Naar volgende module

 • Doelgroep
  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

  Regisseur
  Procesregisseur A, B, B+.
  Casusregisseur A, B en B+.

  Klik hier voor meer informatie over de casus- en procesregisseur.

  Aantal
  Max. 12 personen.

  Duur
  3,5 contacturen.

  Opbouw
  Volg eerst basismodule 1 of 2.

  Accreditatie
  SKJeugd 4,5 punten.

  Trainers
  Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

  Kosten
  €750,00
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal.

  Vraag?
  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.