• 'Wat is rouw en hoe herken je rouw bij het systeem wanneer (één van) de gezinsleden met psychiatrische problematiek te maken heeft?'
  'Hoe ga je om met een cliënt met een burn-out of depressie?'
  'Hoe ga je om als een klant een borderline persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis of persoonlijkheidsproblematiek heeft?'
  'Wat kun je verwachten van een klant met deze problematiek?'
  'Wat kun je doen als een klant in een psychiatrische crisis raakt?'

  Inhoud
  In deze module gaan we in op de kenmerken van psychische en psychiatrische problematiek en op welke manier kun je hiermee rekening houden tijdens 1Gezin1Plan1Regisseur. Ook gaan we in op welke effectieve gesprekstechnieken je in kunt zetten om de klant positief te stimuleren om deel te (blijven) nemen aan 1Gezin1Plan1Regisseur en wat je kunt doen als de klant tijdens 1Gezin1Plan1Regisseur een crisis krijgt.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • de verschillende fasen van rouw.
  • de opbouw van het klachtenpatroon behorend bij een burn-out of een depressie.
  • hoe de dynamiek van een borderline en een narcistische persoonlijkheidsstoornis is en waar je rekening mee kunt houden tijdens 1Gezin1Plan1Regisseur.
  •  hoe je tijdens contacten kunt afstemmen op de psychiatrische problematiek. 
  • hoe je 1Gezin1Plan1Regisseur kunt inzetten tijdens een psychiatrische crisisperiode.

   Houding - Je bent je bewust van...

  • dat alle klachten voor het systeem belangrijk zijn en dat er vaak weinig (zelf)inzicht is. 
  • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen waar eenieder achter staat en, ondanks alle veranderingen die er gaan komen, ook blijven staan. 
  • dat een neutrale houding nodig is om tot een succesvolle afronding van 1Gezin1Plan1Regisseur te komen. 

  Vaardigheden - Je kunt...

  • omgaan met rouw binnen het systeem.omgaan met het feit dat er vaak weinig zelfinzicht bij het systeem is.
  • de dynamiek van de borderline, narcistische persoonlijkheidsstoornis of persoonlijkheidsproblematiek herkennen.
  • effectieve gesprekstechnieken inzetten om de klant positief te stimuleren om ondanks hun eigen problematiek actief deel te blijven nemen aan 1Gezin1Plan1Regisseur. handelen binnen 1Gezin1Plan1Regisseur als de klant in een psychiatrische crisis raakt.

  Naar volgende module

 • Doelgroep
  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

  Regisseur
  Procesregisseur A, B, B+.
  Casusregisseur A, B en B+.

  Klik hier voor meer informatie over de casus- en procesregisseur.

  Aantal
  Max. 12 personen.

  Duur
  3,5 contacturen.

  Opbouw
  Volg eerst basismodule 1 of 2.

  Accreditatie
  SKJeugd 4,5 punten.

  Trainers
  Annelies Spithoven.

  Kosten
  €750,00
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal.

  Vraag?
  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.