• 'Hoe vraag je klachten uit als er binnen het systeem veel problemen spelen?'
  'Hoe krijg je overzicht in de situatie bij multiprobleem gezinnen?'
  'Hoe maak je van de kern van het probleem een doel?'
  'Hoe herken je een parallelproces tijdens 1Gezin1Plan1Regisseur?'
  'Hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen blijven samenwerken?'

  Inhoud
  In deze module leer je door middel van casuïstiek hoe je samen met de klant en betrokkenen tot de kern van de zorgen en problemen kunt komen. Wat speelt er, wat wil de klant maar vooral, wat is haalbaar en wat is werkbaar in relatie tot de andere organisaties waarmee er binnen 1Gezin1Plan1Regisseur wordt samengewerkt.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • de opbouw van het systemische klachtenpatroon.
  • clusteren van klachten zodat je tot de kern komt.
  • opstellen van effectieve en haalbare doelen.
  • het ontstaan van parallelprocessen zowel bij het systeem als bij betrokkenen.

  Houding - Je bent je bewust van...

  • dat alle klachten belangrijk zijn voor het systeem.
  • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen waar eenieder achter staat.
  • dat intrinsieke motivatie vanuit het systeem nodig is om de doelen te kunnen behalen en dat deze motivatie een proces is wat tijdens het traject telkens weer aandacht behoeft.
  • dat iedereen aan tafel een eigen belang en mening heeft waardoor er parallelprocessen kunnen ontstaan.

  Vaardigheden - Je kunt...

  • snel en effectief klachten uitvragen zodat je tot de kernklachten komt.
  • de klachten clusteren op een manier waarin het systeem zich gehoord voelt en mee kan gaan in de formulering van de doelen.
  • van de kernklachten effectieve en haalbare doelen formuleren waar iedereen zich in kan vinden.
  • tijdens het opstellen van de doelen een duidelijke taakafbakening maken tussen betrokkenen.
  • omgaan met het feit dat er mogelijk weinig zelfinzicht van het systeem is waardoor het voor hen moeilijker is om gemotiveerd deel te nemen.
  • parallelprocessen bij het systeem en in de samenwerking herkennen.
  • omgaan met de ontstane parallelprocessen en weet hoe je deze kunt ombuigen naar een effectief en positief proces waarin eenieder zich focust op hun eigen aandeel in 1Gezin1Plan1Regisseur.

  Naar volgende module

 • Doelgroep
  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

  Regisseur
  Procesregisseur A, B, B+.
  Casusregisseur A, B en B+.

  Klik hier voor meer informatie over de casus- en procesregisseur.

  Aantal
  Max. 12 personen.

  Duur
  3,5 contacturen.

  Opbouw
  Volg eerst basismodule 1 of 2.

  Accreditatie
  SKJeugd 4,5 punten.

  Trainer
  Annelies Spithoven.

  Kosten
  €750,00
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal.

  Vraag?
  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.