• 'Wat is motivatie?'
  'Hoe leg je een basis voor motivatie?'
  'Welke interactietypen bestaan er?'
  'Hoe vergroot je motivatie met het motivatiemodel?'
  'Hoe vergroot je autonome motivatie met de schaalvraag?'
  'Hoe ontwikkel je het ondersteuningsplan vanuit autonome motivatie?'

  Inhoud
  In deze module versterk je kennis en vaardigheden om de klant te motiveren tot gedragsverandering vanuit intrinsieke of autonome motivatie. Je leert te onderzoeken wat de klant in zijn of haar hart raakt en waar de kiem ligt om te komen tot gedragsverandering. Je oefent om dit samen met de klant en betrokkenen om te zetten in realistische, haalbare doelen, acties en/of veiligheidsafspraken.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • kenmerken van contact die voorwaardelijk zijn voor motivatie.
  • interactietypen vanuit het oplossingsgericht werken.
  • het motivatiemodel van Prochaska en DiClemente.
  • interactietypen.
  • intrinsieke, extrinsieke en autonome motivatie vanuit de Selfdetermination theory.
  • het vergroten van autonome motivatie.

  Houding - Je bent je bewust...

  • dat een basishouding die contact bevordert.
  • dat het creëren van een veilige omgeving door het erkennen van wederzijdse expertise en een niet-beoordelende houding een basis legt voor samenwerking, het versterken van eigen kracht en het nemen van zelfregie.
  • dat duidelijkheid en transparantie tijdens het proces participatie vergroot van de klant(en).

  Vaardigheden - Je kunt...

  • partnerschap creëren.
  • motivatie vergroten door het inzetten van het motivatiemodel.
  • samen met de klant op zoek gaan naar diens autonome motivatie.
  • de klant diens autonome motivatie laten verwoorden.
  • een doel en acties of een veiligheidsafspraak ontwikkelen vanuit autonome motivatie.

  Naar volgende module

 • Doelgroep
  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

  Regisseur
  Procesregisseur A, B, B+.
  Casusregisseur A, B en B+.

  Klik hier voor meer informatie over de casus- en procesregisseur.

  Aantal
  Max. 12 personen.

  Duur
  3,5 contacturen.

  Opbouw
  Volg eerst basismodule 1 of 2.

  Accreditatie
  SKJeugd 4,5 punten.

  Trainers
  Thera Hoegen, Bianca Kruijs, Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

  Kosten
  €750,00
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal.

  Vraag?
  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.