• 'Hoe ga je om met privacy als je geconfronteerd wordt met (acuut) onveilige situaties?'
  'Hoe werk je effectief samen en respecteer je tegelijkertijd de privacy van anderen?'
  'Wie moet je wanneer en waarover informeren?'
  'Hoe documenteer je ‘gevoelige informatie’ en wat zijn de regels omtrent dossiervorming?'
  'Hoe documenteer je als je vermoedens rondom onveiligheid nog niet concreet zijn?'

  Inhoud
  Vanuit 1Gezin1Plan1Regisseur wordt van professionals verwacht dat zij samenwerken met de klant, het sociaal netwerk en betrokken professionals om zo te komen tot een gedegen plan en integrale ondersteuning. Tijdens deze module krijg je inzicht in het juridisch kader met betrekking tot 1Gezin1Plan1Regisseur bij onveiligheid en complexe situaties. Aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bekijken we hoe je de  verschillende juridische aspecten in de praktijk concreet en effectief kunt toepassen in samenwerking met de klant, het sociaal netwerk en de betrokken professionals.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘de AVG’) en wat dit voor jouw werk bals proces- en casusregisseur betekent.
  • het beroepsgeheim en het delen van gegevens.
  • dossiervorming, inzage en correctierecht.
  • hoe en wanneer je informatie deelt met derden en vastlegt in het dossier.
  • juridisch ouderschap en gezag.
  • bewindvoering en mentorschap.
  • het meldrecht Veilig Thuis en de informatieplicht Gecertificeerde Instelling.
  • maatregelen bij huiselijk geweld.

  Houding - Je bent je bewust van...

  • hoe je omgaat met het beroepsgeheim, meldrecht en informatieplicht.
  • het belang om zo transparant mogelijk om te gaan met privacy.
  • dat het doorbreken van het beroepsgeheim rechtmatig is om (acute of ernstige) onveiligheid te stoppen.
  • dat je soms meervoudig partijdig bent en hoe je ook in die gevallen zorgvuldig omgaat met privacy.

  Vaardigheden - Je kunt...

  • verschillende juridische aspecten effectief toepassen in de praktijk.
  • feitelijk informatie documenteren in het dossier.
  • informatie delen en vastleggen tijdens het samenwerken binnen 1Gezin1plan1Regisseur bij complexe situaties en onveiligheid.

  Naar volgende module

 • Doelgroep
  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

  Regisseur
  Procesregisseur A, B, B+.
  Casusregisseur A, B en B+.

  Klik hier voor meer informatie over de casus- en procesregisseur.

  Aantal
  Max. 12 personen.

  Duur
  3,5 contacturen.

  Opbouw
  Volg eerst basismodule 1 of 2.

  Accreditatie
  N.v.t.

  Trainers
  Wendy Tazelaar en Nathalie Sie.

  Kosten
  €750,00
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal.

  Vraag?
  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.