• Verdiepingsmodule 16. Informatie delen en verwerken bij (complexe) onveiligheid

  'Hoe ga je om met privacy als je geconfronteerd wordt met (acuut) onveilige situaties?'
  'Hoe werk je effectief samen en respecteer je tegelijkertijd de privacy van anderen?'
  'Wie moet je wanneer en waarover informeren?'
  'Hoe documenteer je ‘gevoelige informatie’ en wat zijn de regels omtrent dossiervorming?'
  'Hoe documenteer je als je vermoedens rondom onveiligheid nog niet concreet zijn?'

  Inhoud

  Vanuit 1Gezin1Plan1Regisseur wordt van professionals verwacht dat zij samenwerken met de klant, het sociaal netwerk en betrokken professionals om zo te komen tot een gedegen plan en integrale ondersteuning. Tijdens deze module krijg je inzicht in het juridisch kader met betrekking tot 1Gezin1Plan1Regisseur bij onveiligheid en complexe situaties. Aan de hand van een aantal casussen met complexe casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bekijken we hoe je de verschillende juridische aspecten in de praktijk concreet en effectief kunt toepassen in samenwerking met de klant, het sociaal netwerk en de betrokken professionals.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...
  • de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘de AVG’) en wat dit voor jouw werk betekent.
  • het beroepsgeheim en het conflict van plichten.
  • toestemming verkrijgen om informatie te delen.
  • hoe en wanneer je informatie deelt met derden en vastlegt in het dossier.
  • ouderlijk gezag, voogdij en juridische gevolgen van een scheiding.
  • bewindvoering en mentorschap.
  • de kaders van het meldrecht Veilig Thuis en informatieplicht Gecertificeerde Instelling.
  Houding - Je bent je bewust van...
  • hoe je omgaat met het beroepsgeheim, meldrecht en informatieplicht.
  • het belang om zo transparant mogelijk om te gaan met privacy.
  • dat het doorbreken van het beroepsgeheim rechtmatig is om (acute of ernstige) onveiligheid te stoppen.
  • dat je soms meervoudig partijdig bent en hoe je ook in die gevallen zorgvuldig omgaat met privacy.
  • het belang om afwegingen maken in de samenwerking binnen 1Gezin1Plan1Regisseur wat betreft privacy en beroepsgeheim.
  Vaardigheden - Je kunt...
  • verschillende juridische aspecten effectief toepassen in de praktijk.
  • feitelijk informatie documenteren in het dossier.
  • informatie delen en vastleggen tijdens het samenwerken binnen 1Gezin1plan1Regisseur bij complexe situaties en onveiligheid.
 • Doelgroep:

  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

   

  Regisseur:

   

  Casusregisseur A, B en B+.
  Procesregisseur A, B en B.
  (Zie regiekaart en handleiding of voor de regionale regiekaart onder de regiospecifieke documenten).

   

  Aantal:

   

  Max. 12 personen.
  Open inschrijving min. 10 personen.
  Incompany min. 6 personen.

   

  Duur:

   

  3,5 contacturen.

   

  Accreditatie: 

   

  SKJeugd In aanvraag.
  Registerplein In aanvraag.

   

  Trainers:

   

  Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

   

  Kosten:

   

  Open aanbod €100,00 (per persoon).
  Incompany €750,00 (per module).
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal. 

   

  Vraag? 

   

  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.