• Hoe begeleid je casuïstiekbesprekingen op procesniveau zodat over de taak van de procesregisseur wordt uitgewisseld?
  Hoe begeleid je intervisie zodanig dat de rol en positionering van de procesregisseur wordt behandeld?
  Hoe coach je medewerkers dat zij zich handelingsbekwaam voelen als procesregisseur?
  Hoe zorg je voor een veilige sfeer waarin collega’s durven reflecteren over zichzelf in hun rol als procesregisseur?

  Inhoud
  Deze module is bedoeld voor gedragskundigen, coaches, intervisoren en andere begeleiders die collega’s begeleiden in het zich eigen maken van de werkwijze 1Gezin1Plan1Regisseur en hun rol als procesregisseur. Tijdens deze module gaan we in op diverse vormen van begeleiding zoals casuïstiekbesprekingen, intervisiebijeenkomsten en coaching. Je krijgt inzicht in hoe je een veilige sfeer creëert en op welke wijze je reflectie op de taak en positionering van de procesregisseur kunt introduceren.

  We wisselen methoden en werkvormen uit die in de praktijk hun nut hebben bewezen. Je ontvangt hiervan een overzicht gebundeld in het naslagwerk. Vervolgens kun je je eigen methoden inbrengen waarbij we ingaan op het begeleiden van collega’s die reflecteren op hun rol aas procesregisseur. Deze module kun je volgen wanneer je basismodule 2. 1Gezin1Plan1Regisseur voor procesregisseurs hebt afgerond.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • het begeleiden van collega’s die de werkwijze 1Gezin1Plan1Regisseur en hun rol als procesregisseur willen versterken.
  • diverse vormen van begeleiding zoals casuïstiekbesprekingen, intervisiebijeenkomsten en coaching.
  • hoe je een veilige sfeer creëert.
  • hoe je reflectie op de taak en positionering van de procesregisseur kunt introduceren.
  • methoden en werkvormen die in de praktijk hun nut hebben bewezen

  Houding - Je bent je bewust...

  • van het belang om een veilige sfeer te creëren.
  • Van het belang om op een transparante en respectvolle manier te begeleiden, zodat collega’s ruimte voelen om te reflecteren en te leren.

  Vaardigheden - Je kunt...

  • casuïstiekbesprekingen en intervisiebijeenkomsten begeleiden waarbij collega’s reflecteren op hun rol en positionering als procesregisseur.

  Naar volgende module

 • Doelgroep
  Gedragskundigen, coaches, intervisoren en andere begeleiders.

  Aantal
  Max. 12 personen.

  Duur
  3,5 contacturen.

  Opbouw
  Volg eerst basismodule 2.

  Accreditatie
  N.v.t.

  Trainers
  Nathalie Sie.

  Kosten
  €750,00
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal.

  Vraag?
  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.