• Hoe zorg je voor mandaat als procesregisseur binnen de gemeentelijke aanpak?
  Hoe profileer en positioneer je je als procesregisseur?
  Hoe neem je de leiding vanaf het begin van het traject?
  Hoe zorg je voor samenhang tijdens het regie voeren?
  Hoe hou je overzicht over de kwalitatieve en financiële kaders?

  Inhoud

  Om aan deze module deel te nemen werk je als procesregisseur en heb je ervaring in het voeren van procesregie. Je neemt ervaren dilemma’s en knelpunten over het voeren van procesregie uit jouw dagelijkse praktijk mee. We behandelen deze dilemma’s en knelpunten door het uitwisselen van handvatten en het oefenen van moeilijke situaties waar je als procesregisseur voor komt te staan. Je leert jezelf te positioneren in situaties waarin geen commitment of verwarring is over het voeren van procesregie. Je zorgt voor samenhang op procesniveau en leert overzicht te houden over kwalitatieve en financiële kaders. Je weet welke kaders belangrijk zijn en kan dit naar samenwerkingspartners en andere betrokkenen onderbouwen, zodat zij hun rol en taak pakken.

  Resultaat

  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • het vormgeven van mandaat als procesregisseur.
  • het profileren en positioneren als procesregisseur.
  • hoe je leiding neemt vanaf het begin van het traject.
  • hoe je zorgt voor een samenhangend traject waarin resultaat wordt behaald.

  Houding - Je bent je bewust…

  • dat het gelijktijdig kunnen inzetten van meervoudige onpartijdigheid, een empathische houding en jezelf kunnen profileren het succes maken als procesregisseur.
  • dat mandaat en jezelf positioneren belangrijk is om te komen tot een succesvol traject.

  Vaardigheden - Je kunt...

  • jezelf profileren en positioneren in complexe situaties met samenwerkingspartners en andere betrokken.
  • de leiding nemen als procesregisseur.
  • sturen op samenhang tijdens het traject.
  • overzicht houden over financiële en kwalitatieve kaders die vanuit de organisatie zijn vastgesteld.
  • een advies geven naar de organisatie wanneer financiële en kwalitatieve kaders ontbreken.
  • monitoren op een effectieve aanpak.

  Naar volgende module

 • Inschrijven:

  Klik hier

   

  Doelgroep:

   

  Alle beroepsgroepen die procesregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

   

  Regisseur:

   

  Procesregisseur A, B en B+.
  Meer informatie over de casus- en procesregisseur: Regie, Regiekaart & Regisseur of voor de regionale regiekaart onder de regiospecifieke documenten.

   

  Aantal:

   

  Max. 12 personen.

   

  Duur:

   

  3,5 contacturen.
  1 uur zelfstudie vooraf.

   

  Accreditatie: 

   

  SKJeugd 4,5 punt.

   

  Trainers:

   

  Nathalie Sie.

   

  Kosten:

   

  Incompany €750,00 (per module).
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal. 

   

  Vraag? 

   

  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.