• 'Hoe en wanneer zet je de mogelijkheden die er zijn binnen zorg en veiligheid in?'
  'Wat ga en kan je vragen aan ketenpartners?'
  'Met welke belangen moet je rekening houden?'
  'Hoe kom je tot een effectieve samenwerking?'
  'Hoe en welke creatieve oplossingen kan je inzetten?' 

  Inhoud
  In deze module gaan we middels een praktijksimulatie kennis omzetten in het oefenen in de praktijk.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • het regie voeren vanuit een ingebrachte casus vanuit jouw werkpraktijk.
  • hoe de betrokken partijen elkaar kunnen versterken en hoe je hier optimaal gebruik van gaat maken.
  • de verschillende belangen die spelen bij de klant en betrokkenen.
  • mogelijke risicofactoren die kunnen ontstaan.
  • of er politieke vraagstukken (gaan) spelen.

  Houding - Je bent je bewust van...

  • hetgeen van jou verwacht wordt om zorg en veiligheidspartijen met elkaar te laten samenwerken.

  Vaardigheden - Je kunt...

  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen om tot een gezamenlijk plan te komen.
  • regie voeren over de samenwerking.
  • herkennen en objectief benoemen van dilemma’s of weerstanden van betrokken partijen.
  • effectief communiceren met diverse partijen gebruikmakend van een constructieve houding. 
  • combineren en komen tot creatieve oplossingen in je casus en hier plezier in ervaren. 

  Coaching on the job

  Na het volgen van de twee modules bieden wij de mogelijkheid om een strippenkaart af te nemen. Afhankelijk van de leerwensen kunnen wij op maat een plan opstellen m.b.t. de implementatie in de dagelijkse praktijk. Hiermee kunnen medewerkers op het moment dat zij het nodig hebben gebruik maken van onze expertise. Wij kunnen ze op weg helpen, adviezen geven en zo nodig aansluiten bij overleggen met een vastgelopen casus.

  Naar volgende module

 • Doelgroep
  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

  Regisseur
  Procesregisseur A, B, B+.
  Casusregisseur A, B en B+.

  Klik hier voor meer informatie over de casus- en procesregisseur.

  Aantal
  Max. 12 personen.

  Duur
  3,5 contacturen.

  Opbouw
  Volg eerst basismodule 2.

  Accreditatie
  SKJeugd 4,5 punten.

  Trainers
  Wilma Turkstra en Jenneke van Spaardonk.

  Kosten
  €1000,00
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal.

  Vraag?
  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.