• 'Welke mogelijkheden zijn er binnen zorg en veiligheid?'
  'Wat mag je verwachten en vragen van ketenpartners?'
  'Welke belangen spelen er als zorg en veiligheid met elkaar samenwerken?' 

  Inhoud

  In deze training ligt de nadruk op het verbreden van kennis over de mogelijkheden die er zijn binnen reclassering, sociale dienst, participatie, politie, justitie, geestelijke gezondheidszorg, welzijn, volwassenzorg en verslavingszorg. Door deze kennis leer je hoe partijen elkaar kunnen versterken om tot een effectieve samenwerking te komen. De kennis wordt overgedragen aan de hand van een interactief programma waarbij praktijkvoorbeelden en leren van mensen uit de praktijk centraal staat.

  Resultaat

  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • mogelijkheden die ingezet kunnen worden vanuit jeugdzorg, reclassering, volwassenzorg, welzijn, participatie en inkomen, politie en justitie.
  • hoe partijen elkaar kunnen versterken en hoe je hier optimaal gebruik van maakt.
  • diverse belangen bij de partijen in zorg en veiligheid.
  • mogelijke risicofactoren die kunnen ontstaan bij de doelgroep waarbij interventie vanuit zorg en veiligheid nodig is. 
  • wat je van de verschillende deelnemers mag verwachten op het gebied van zorg, huisvesting en veiligheid. 
  • wat te doen wanneer er politieke vraagstukken gaan spelen binnen een casus.  

  Houding - Je bent je bewust van...

  • dat het helpend is om duidelijke afspraken te maken met de verschillende partijen. 
  • dat je eigen houding mede de sleutel tot succes is. 

  Vaardigheden - Je kunt...

  • een krachtenanalyse maken.  
  • een gezamenlijk ondersteuningsplan opstellen met alle betrokken partijen uit de verschillende domeinen.

  Naar volgende module

 • Inschrijven:

  Klik hier

   

  Doelgroep:

   

  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

   

  Regisseur:

   

  Casusregisseur A, B en B+.
  Procesregisseur A, B en B+.

  Meer informatie over de casus- en procesregisseur: Regie, Regiekaart & Regisseur of voor de regionale regiekaart onder de regiospecifieke documenten.

   

  Aantal:

   

  Max. 12 personen.
  Open inschrijving min. 10 personen.
  Incompany min. 6 personen.

   

  Duur:

   

  3,5 contacturen.

   

  Opbouw:

   

  Volg eerst basistraining 2.

   

  Accreditatie: 

   

  SKJeugd: 3.5 punt.
  Registerplein 3,5 punt.

   

  Trainers:

   

  Wilma Turkstra en Jenneke van Spaandonk.

   

  Kosten:

   

  Open aanbod €100,00 (per persoon).
  Incompany €750,00 (per module).
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal. 

   

  Vraag? 

   

  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.