• 'Wat zijn kenmerken van mensen met LVB?'
  'Hoe pas je je communicatie aan bij iemand met LVB?'
  'Hoe kun je klanten met LVB motiveren om deel te nemen aan 1Gezin1Plan1Regisseur?'
  'Hoe formuleer je samen haalbare doelen die motiveren en activeren in het ondersteuningsplan?'
  'Wat kun je doen bij weerstand?'

  Inhoud

  In deze module gaan we op een interactieve manier de werkwijze 1Gezin1Plan1Reggiseur toepassen wanneer er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). Hierin koppelen we bestaande theorie op situaties uit de eigen werkpraktijk waarin LVB een rol speelt.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...
  • kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • wat “werkt” bij het communiceren en samenwerken met klanten met LVB.
  • invloed van LVB op het leven van de klant.
  • hoe je 1Gezin1Plan1Regisseur kunt inzetten in het werken met mensen met LVB.
  Houding - Je bent je bewust van...
  • eigen valkuilen en mogelijkheden binnen het begeleiden van klanten met LVB.
  • dat mensen met LVB zich kunnen onder- én overschatten.
  • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen waar eenieder achter staat en, ondanks alle veranderingen die er gaan komen, ook blijven staan. 
  • dat een positieve empathische houding nodig is om tot een succesvolle afronding van 1Gezin1Plan1Regisseur te komen. 
  Vaardigheden - Je kunt...
  • signalen en zorgen bespreken met mensen met LVB-problematiek.
  • omgaan met het gegeven dat er vaak weinig zelfinzicht bij het systeem is.
  • effectieve gesprekstechnieken inzetten om de klant positief te stimuleren om ondanks hun beperking actief deel te blijven nemen aan 1Gezin1Plan1Regisseur. 

   

  Naar volgende module

 • Doelgroep:

  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

   

  Regisseur:

   

  Casusregisseur A, B en B+.
  Procesregisseur A, B en B.
  (Zie regiekaart en handleiding of voor de regionale regiekaart onder de regiospecifieke documenten).

   

  Aantal:

   

  Max. 12 personen.
  Open inschrijving min. 10 personen.
  Incompany min. 6 personen.

   

  Duur:

   

  3,5 contacturen.

   

  Opbouw:

   

  Volg eerst basistraining 1 of 2 en verdiepingsmodule 3.

   

  Accreditatie: 

   

  SKJeugd in aanvraag.
  Registerplein in aanvraag.

   

  Trainers:

   

  Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

   

  Kosten:

   

  Open aanbod €100,00 (per persoon).
  Incompany €750,00 (per module).
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal. 

   

  Vraag? 

   

  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.