• 'Wat zijn kenmerken van mensen met LVB?'
  'Hoe pas je je communicatie aan bij iemand met LVB?'
  'Hoe kun je klanten met LVB motiveren om deel te nemen aan 1Gezin1Plan1Regisseur?'
  'Hoe formuleer je samen haalbare doelen die motiveren en activeren in het ondersteuningsplan?'
  'Wat kun je doen bij weerstand?'

  Inhoud
  In deze module gaan we op een interactieve manier de werkwijze 1Gezin1Plan1Reggiseur toepassen wanneer er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). Hierin koppelen we bestaande theorie op situaties uit de eigen werkpraktijk waarin LVB een rol speelt.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • de belevingswereld van mensen met LVB.
  • de cijfers, feiten en oorzaken van LVB.
  • de gevolgen en risico’s op diverse leefgebieden.
  • de gevolgen en risico’s van LVB voor de opvoeding.

  Houding - Je bent je bewust van...

  • wat LVB voor mensen betekent.
  • van de dilemma’s in het werken met mensen met LVB.
  • van de valkuilen voor de hulpverlening.Vaardigheden - Je kunt...
  • 1Gezin1Plan1Regisseur inzetten bij mensen met LVB
  • communicatie afstemmen op mensen met LVB.
  • een bijeenkomst 1G1P1R leiden wanneer er bij de klant sprake is van LVB.

  Naar volgende module

 • Doelgroep
  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

  Regisseur
  Procesregisseur A, B, B+.
  Casusregisseur A, B en B+.

  Klik hier voor meer informatie over de casus- en procesregisseur.

  Aantal
  Max. 12 personen.

  Duur
  3,5 contacturen.

  Opbouw
  Volg eerst basismodule 1 of 2.

  Accreditatie
  SKJeugd 4,5 punten.

  Trainers
  Wendy Tazelaar.

  Kosten
  €750,00
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal.

  Vraag?
  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.