• 'Hoe maak je met de klant, zijn sociale netwerk en betrokken hulpverleners een plan wat gericht is op het voorkomen of stoppen van geweld en het creëren van een direct veilige situatie?'
  'Hoe maak je veiligheidsvoorwaarden?'
  'Hoe maakt je een veiligheidsafspraak, gericht op het creëren van blijvende veiligheid voor de klant?'
  'Hoe zorg je ervoor dat uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt?'

  Inhoud

  In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module is een logisch vervolg op één van de voorgaande module over onveiligheid. 

  Resultaat

  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • de inhoud en kwaliteit van het veiligheidsplan.
  • het belang van een heldere analyse, effectieve hulp en volhardende regie.
  • de landelijke visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’.
  • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
  • het organiseren en herstellen van directe veiligheid.

  Houding - Je bent je bewust...

  • van het belang om een kwalitatief goed veiligheidsplan te ontwikkelen.
  • van het belang om het veiligheidsplan in gezamenlijkheid met de klant en het netwerk te ontwikkelen.
  • het belang van gefaseerde ketenzorg en kan hierin reflecteren op eigen handelen.
  • dat zowel een empathische houding als een positionerende houding nodig is als procesregisseur.
  • dat veiligheid en bescherming van de klant voorop staan.
  • van het belang van doel- en resultaatgericht werken.

  Vaardigheden - Je kunt...

  • procesgericht een bijeenkomst leiden waarin een veiligheidsplan wordt gemaakt.
  • de klant en betrokkenen uit de leefomgeving activeren om zich vanuit eigen mogelijkheden en oplossingen in te zetten om de situatie weer veilig te maken.
  • het proces monitoren middels het veiligheidsplan.

  Naar volgende module

 • Inschrijven:

  Klik hier

   

  Doelgroep:

   

  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

   

  Regisseur:

   

  Casusregisseur A, B en B+.
  Procesregisseur A, B en B+.

  Meer informatie over de casus- en procesregisseur: Regie, Regiekaart & Regisseur of voor de regionale regiekaart onder de regiospecifieke documenten.

   

  Aantal:

   

  Max. 12 personen.
  Open inschrijving min. 10 personen.
  Incompany min. 6 personen.

   

  Duur:

   

  3,5 contacturen.

   

  Opbouw:

   

  Volg eerst basistraining 1 of 2 en verdiepingsmodule 3.

   

  Accreditatie: 

   

  SKJeugd 4,5 punt.

   

  Trainers:

   

  Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

   

  Kosten:

   

  Open aanbod €100,00 (per persoon).
  Incompany €750,00 (per module).
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal. 

   

  Vraag? 

   

  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.