• 'Hoe maak je met de klant, zijn sociale netwerk en betrokken hulpverleners een plan wat gericht is op het voorkomen of stoppen van geweld en het creëren van een direct veilige situatie?'
  'Hoe maak je veiligheidsvoorwaarden?'
  'Hoe maakt je een veiligheidsafspraak, gericht op het creëren van blijvende veiligheid voor de klant?'
  'Hoe zorg je ervoor dat uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt?'

  Inhoud

  In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. Deze module is een logisch vervolg op een van de voorgaande module over onveiligheid.

  Resultaat
  Kennis – Je hebt inzicht in...
  • de inhoud en kwaliteit van het Veiligheidsplan.
  • het werken vanuit empowerment, waarbij je krachten van gezinsleden, het gezinssysteem en het netwerk actief verkent en benut.
  • een systeemgerichte aanpak met aandacht voor wat de klant en alle gezinsleden nodig hebben om de directe veiligheid te herstellen. 
  Houding - Je bent je bewust van...
  • dat veiligheid en bescherming van de klant voorop staan.
  • het belang om een kwalitatief goed veiligheidsplan te ontwikkelen.
  • het belang om het veiligheidsplan in gezamenlijkheid met de klant en het netwerk te ontwikkelen.
  • het belang van doel- en resultaatgericht werken.
  • Het belang van een onderzoekende professionele houding van respect, empathie, nieuwsgierigheid en het geloof dat verandering mogelijk is.
  • dat zowel een empathische houding als een positionerende houding nodig is als procesregisseur. 
  Vaardigheden - Je kunt...
  • procesgericht een bijeenkomst leiden waarin een veiligheidsplan wordt gemaakt. 
  • de klant en betrokkenen uit de leefomgeving activeren om zich vanuit eigen mogelijkheden en oplossingen in te zetten om de situatie weer veilig te maken.

  Naar volgende module

 • Doelgroep:

  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

   

  Regisseur:

   

  Casusregisseur B en B+.
  Procesregisseur B en B.
  (Zie regiekaart en handleiding of voor de regionale regiekaart onder de regiospecifieke documenten).

   

  Aantal:

   

  Max. 12 personen.
  Open inschrijving min. 10 personen.
  Incompany min. 6 personen.

   

  Duur:

   

  3,5 contacturen.

   

  Opbouw:

   

  Volg eerst basistraining 1 of 2 en verdiepingsmodule 3.

   

  Accreditatie: 

   

  SKJeugd in aanvraag.
  Registerplein in aanvraag.

   

  Trainers:

   

  Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

   

  Kosten:

   

  Open aanbod €100,00 (per persoon).
  Incompany €750,00 (per module).
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal. 

   

  Vraag? 

   

  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.