• Trainers Landelijk

 • Annelies Spithoven

  Met veel plezier en enthousiasme train ik professionals over psychische en psychiatrische problematiek waarmee zij in hun werk te maken krijgen. 26 jaar geleden ben ik begonnen in de ouderenpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie waar ik heb gewerkt op de acute opname en later de verslavingszorg. Daarna ben ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie gaan werken waar ik reguliere behandelingen, ouderbegeleiding en groepstherapie gaf en meewerkte in de crisisdienst. Ik ben opgeleid tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, DGT therapeute en familiemediator. Naast het geven van trainingen geef ik teamcoaching aan teams die te maken hebben met (ernstige) psychiatrische problematiek. 

  Als trainer geef ik inzicht in hoe psychische en psychiatrische processen werken en zich kunnen ontwikkelen. Tijdens mijn trainingen neem ik deelnemers mee in de vaak complexe problematiek zodat zij deze kunnen signaleren, hierop kunnen anticiperen en weten hoe te handelen.

 • Bianca Kruijs

  Ik ben in het contact een echte OEN; ik heb een Open houding, ben Eerlijk en altijd Nieuwsgierig. Ik daag deelnemers uit om een stap te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij sluit ik altijd goed aan bij ‘dat wat er al is’ en maak ik de vertaalslag naar de praktijk.
  Al jaren ben ik werkzaam in de non-profit sector. Het werk dat ik heb verricht is heel divers: van het trainen op vaardigheden, het adviseren van organisaties bij veranderingen en het begeleiden van teams in hun onderlinge samenwerking en in de samenwerking met ketenpartners.

  Inhoudelijk heeft mijn werk altijd te maken met (interculturele )communicatie, huiselijk geweld en/of het werken met 1Gezin1Plan1Regisseur. Mijn werk doe ik met heel veel plezier en enthousiasme en bij beladen thema’s weet ik door mijn humor de zwaarte, maar niet de ernst uit de situatie te halen.

 • Jenneke Spaarndonk

  Ik heb een praktijkgerichte instelling en jarenlange ervaring in zowel de forensische verslavingszorg als in de samenwerking met verschillende ketenpartners. Dit laatste doe ik voor diverse gemeenten in de rol van adviseur Zorg en Veiligheid. Hierin heb ik dagelijks te maken met complexe casuïstiek waar ik met diverse partners een gezamenlijke aanpak voor ontwikkel.

  Ik weet waar verschillende belangen liggen en hoe dit toe te passen om tot een optimale casus- en procesregie te komen en te behouden. Wilma en ik vullen elkaar aan, haar planmatige manier van werken en mijn pragmatisme versterken elkaar. Ik ben nog steeds enthousiast over mijn vak en draag dit graag met veel energie over aan anderen die in het veld van Zorg en Veiligheid werken.

 • Nathalie Sie

  Ik ondersteun medewerkers, beleidsmedewerkers, managers en directie met implementatie-advies, trainingen en intervisie op de aandachtsgebieden aanpak huiselijk geweld, 1Gezin1Plan1Regisseur en communicatievaardigheden. 
  Dit doe ik o.a. middels inspirerende, interactieve interventies waarbij theorie wordt vertaald naar uw praktijk. Ik verzorg dit voor professionals en vrijwilligers die werken met mensen van 0 tot 100 jaar met als specialisatie kwetsbare doelgroepen.

  Ik ben nieuwsgierig naar wat nu is en hoe dit kan worden verbeterd. Ik hou van complexe verander- en implementatie vraagstukken en analyseer deze om vervolgens oplossingen en innovaties voor te stellen en te activeren. Daarbij denk ik out of the box en heb ik een passie om mijn kennis te delen met anderen. Ik ben tevreden over trainingen en intervisie bijeenkomsten wanneer ik mensen versterk zodat zij zichzelf ontwikkelen. 

 • Thera Hoegen

  Met veel plezier train ik de professionals in het sociaal domein in de methodiek 1Gezin1Plan1Regisseur. Na 20 jaar gewerkt te hebben binnen de jeugdhulp deel ik graag mijn kennis en expertise als trainer waarbij ik tijdens de training de nadruk leg op eigen kracht en zelfregie. Hierbij gebruik ik mijn ervaring die ik heb opgedaan vanuit Bureau Jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin en als schoolmaatschappelijk werker waarbij ik als procesregisseur geregeld gezinnen begeleidde.

  Naast het geven van trainingen bied ik kindercounseling aan kinderen die om wat voor reden dan ook uit balans zijn geraakt. Bij kindercounseling ligt de nadruk op het versterken van het vergroten van grip en zelfinzicht.

 • Wendy Tazelaar

  Vanaf 1993 werk ik in het sociaal domein. Zowel in gedwongen als vrijwillig kader heb ik kinderen en gezinnen begeleid met vaak complexe problematiek. Ik heb diverse opleidingen gevolgd om mij verder te ontwikkelen, zoals de Master Jeugdzorg. Ik ben daarnaast geschoold en ook werkzaam als mediator, kindbehartiger en Schip-behandelaar. Vanaf 2010 geef ik trainingen op het gebied van: Aanpak Huiselijk geweld, Ouderenmishandeling, Vlaggensysteem, Complexe scheiding, LVB en 1Gezin1Plan(1Regisseur).

  Mijn passie  ligt in het vergaren van kennis en nieuwe inzichten en dit toe te passen in het werken met kwetsbare gezinnen. Mijn kracht ligt dat ik in mijn trainingen deze werkervaring goed kan combineren met theoretische kennis en dit op een toegankelijke manier aan de deelnemers kan overbrengen.

 • Wilma Turkstra

  Ik ben 8 jaar geleden gestart met het organiseren van procesregie en casusregie binnen de gemeente en het ontwikkelen van dat wat wij nu persoonsgerichte aanpak (PGA) noemen. Naast veiligheid heb ik gewerkt binnen verschillende facetten in het sociaal domein, welzijn, huisvesting en het fysieke domein.

  Mijn kracht ligt in combinaties maken van mogelijkheden binnen de verschillende domeinen, die je op het eerste gezicht niet direct linkt aan Zorg en Veiligheid maar zeker van belang zijn in het vinden van duurzame oplossingen in complexe casuïstiek. Ik heb snel in beeld waar knelpunten liggen en ben in staat om deze helder te benoemen. In de samenwerking met Jenneke versterken wij elkaar door onze ervaring in zowel beleid als praktijk te combineren. Ik ben resultaatgericht, duidelijk en energiek.