• Stap 4 en 5. Weeg en beslis

 • Acties

  1. Weeg de onveiligheid of het geweld en beslis over melden en hulpverlenen
  2. Beoordeel de veiligheidssituatie en beantwoord de vijf afwegingsvragen, eventueel met Veilig Thuis
  3. Ondersteuning bij het beantwoorden van de afwegingsvragen voor organisaties: 
   • Weeg met een risicotaxatie-instrument uitgevoerd door een geschoolde professional óf
   • Door een telefonische consultatie met Veilig Thuis.
  4. Ondersteuning bij het beantwoorden van de afwegingsvragen voor lokale teams in samenspreek met een deskundig professional zoals de gedragswetenschapper, teamleider of de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld: 
   • Weeg met een risicotaxatie-instrument uitgevoerd door een geschoolde professional óf
   • Door een telefonische consultatie met Veilig Thuis óf
   • Door een telefonische consultatie met de Gecertificeerde Instelling.
  5. Doorloop het afwegingskader: 
   • Afweging 1. Heb ik een vermoeden van / is er sprake van huiselijk geweld? 
   • Nee: Sluit af en leg vast in dossier of ja: Ga verder met afweging 2
   • Afweging 2. Heb ik een vermoeden van / is er sprake van acuut en/of structurele onveiligheid? 
   • Nee: Ga verder met afweging 3 of ja: Meld bij Veilig Thuis. 
   • De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.
   • Afweging 3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren? 
   • Nee: Meld bij Veilig Thuis of ja: Ga verder met afweging 4.
   • Afweging 4. Werken betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp? 
   • Nee: Meld bij Veilig Thuis of ja: Bied of organiseer hulp, ga verder met afweging 5.
   • Afweging 5. Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid? 
   • Nee: Meld (opnieuw) bij Veilig Thuis of ja: Vervolg hulp met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen.
  6. Beslis: Is melden noodzakelijk? Zo ja, meld bij Veilig Thuis en Is hulpverlening (ook) mogelijk? Zo ja, organiseer hulp.
  7. Indien je betrokken blijft bij de klant(en), monitor je de situatie door de afwegingsvragen steeds opnieuw te doorlopen totdat er duurzame veiligheid is.