• Stap 2. Overleg met deskundige professional

 • Acties

  1. Overleg met een deskundige collega, gedragswetenschapper of aandachtsfunctionaris huiselijk geweld over: 
   • feitelijke signalen, krachten en zorgen ten aanzien van het vermoeden van partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
   • de interne weging uit stap 1.
   • welke vervolgacties nodig zijn.
   • eventuele consultatie bij een expert.
   • het vaststellen van de veiligheidsvoorwaarden.
   • welke vervolgstappen nodig zijn als resultaat uitblijft.
  2. En/of consulteer een expert over: 
   • Partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling: aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling, lokaal team, Veilig Thuis of een andere deskundig professional.
   • Eergerelateerd geweld (EGG): aandachtsfunctionaris EGG bij de politie of Veilig Thuis.
   • Vrouwelijke genitale verminking (VGV): aandachtsfunctionaris VGV bij de GGD of Veilig Thuis.
   • Fysiek letsel bij een vermoeden van mishandeling: vertrouwensarts bij Veilig Thuis of forensisch- of kinderarts in het ziekenhuis.
  3. Overleg en stem indien nodig af met de politie over:
   • een (mogelijk) strafbaar feit, ernstige vormen van lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking of huwelijksdwang.
   • het inschatten van de dreiging.
   • aangifte als daardoor de mishandeling kan stoppen.
  4. Je kunt altijd anoniem advies vragen bij een deskundige collega, aandachtsfunctionaris of expert. Dat wil zeggen dat je bij het advies vragen de persoonsgegevens niet deelt. 
  5. Ga door naar stap 3.