• Stap 1. Breng signalen in kaart

 • Indien er mogelijke signalen zijn die kunnen wijzen op: huiselijk geweld en partnergeweld en/of kindermishandeling en/of ouderenmishandeling en/of eergerelateerd geweld en/of meisjesbesnijdenis, volg deze stappen.

  1. Constateer de (mogelijke) signalen.
  2. Toets of onderbuikgevoelens onderbouwd kunnen worden door feiten die zijn gezien, gehoord of geroken.
  3. Stel vast welke feiten je hebt geconstateerd.
  4. Bedenk welke informatie nog nodig is om een inschatting te maken.
  5. Bedenk wie er betrokken dienen te worden (let op gezaghebbende ouder).
  6. Voer tijdens het gesprek een kindcheck uit bij adolescenten en volwassenen die in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan berokkenen.
  7. Ga in gesprek met de klant: Deel deze feiten en vraag naar herkenning.
  8. Verhelder de situatie en stel verdiepingsvragen en maak hierbij eventueel gebruik van verdiepingsinstrumenten.
  9. Vat de kernpunten samen en stel vervolgacties vast: collegiale consultatie, consultatie met expert, inzet 1Gezin1Plan1Regisseur en/of (spoed)hulpverlening en concrete tijdsafspraken over terugkoppeling en vervolg.
  10. Voer de kindcheck uit indien je met kwetsbare adolescenten en/of volwassenen werkt die in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan toebrengen.
  11. Weeg intern: toets, oordeel en maak hierbij eventueel gebruik van instrumenten. 
  12. Ga door naar stap 2.