• Stap 1. Breng signalen in kaart

 • Acties

  1. Constateer de (mogelijke) signalen. Gebruik een signalenkaart zoals https://signalenkaart.nl
  2. Toets of onderbuikgevoelens onderbouwd kunnen worden door feiten die zijn gezien, gehoord of geroken.
  3. Stel vast welke feiten je hebt geconstateerd.
  4. Bedenk welke informatie nog nodig is om een inschatting te maken.
  5. Bedenk wie er betrokken dienen te worden (let op gezaghebbende ouder).
  6. Ga in gesprek met de klant: 
   • Deel deze feiten en vraag naar herkenning.
   • Verhelder de situatie en stel verdiepingsvragen en maak hierbij eventueel gebruik van verdiepingsinstrumenten.
   • Vat de kernpunten samen en stel vervolgacties vast: collegiale consultatie, consultatie met expert, inzet procesregie en/of (spoed)hulpverlening en concrete tijdsafspraken over terugkoppeling en vervolg.
  7. Voer de kindcheck of mantelzorgcheck uit indien je met kwetsbare adolescenten, volwassenen en/of ouderen werkt die in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen of partners (ernstige) schade kan toebrengen.
  8. Weeg intern: toets, oordeel en maak hierbij eventueel gebruik voor risicotaxatie van de CFRA of ARIJ. 
Gebruik voor veiligheidstaxatie eventueel de ARIJ of de Delta Veiligheidslijst. Zet deze taxatie instrumenten alleen in wanneer je hierop bent geschoold.
  9. Ga door naar stap 2.