• Stap 0. Stappen bij levensbedreigende situaties

 • Acties

  1. Blijkt uit waarneming of informatie dat er acuut gevaar dreigt: 
   • Contact politie op telefoonnummer 112 en/of
   • Contact het Crisis Interventieteam GGZ en/of
   • Contact de crisisdienst Veilig Thuis, crisisinterventieteam of de Raad voor de Kinderbescherming.
  2. Ga door naar stap 1.