• Stap 0. Stappen bij acuut gevaar

  1. Blijkt uit waarneming of informatie dat er acuut gevaar dreigt:
   • Bij geweld of onveiligheid: contact politie op telefoonnummer 112.
   • Bij geweld, onveiligheid of onvoldoende basiszorg: contact het Crisis Interventieteam.Bij onveiligheid door psychiatrische problematiek: contact de GGZ Crisisdienst.
   • Bij signalen eergerelateerd geweld (EGG): contact de aandachtsfunctionaris EGG bij de politie.
   • Bij zorgen over jeugdige (of broer/zus) die een beschermingsmaatregel heeft: de Gecertificeerde Instelling.
   • Voor advies en onderzoek: Veilig Thuis.
  2. Ga door naar stap 1.