• Regisseur & Regie voeren

  Regisseur

  Wat moet je doen als regisseur? Een goede regisseur levert proces- en/of casusregie en zorgt voor het in kaart brengen van de problematiek van het huishouden, een integrale probleemanalyse en een integraal plan voor de leden van het huishouden, voor de uitvoering en de evaluatie van dit plan. Hij doet dit samen met de leden van het huishouden, het netwerk en andere professionals die bij het huishouden zijn betrokken.

  Toezicht Sociaal Domein beschrijft op de website Regie Sociaal Domein de belangrijkste competenties, kennis, bevoegdheden en randvoorwaarden voor het goed (laten) uitvoeren van de regisseursrol. 1Gezin1Plan1Regisseur heeft deze regiefunctie gespecificeerd voor het uitvoeren van 1Gezin1Plan1Regisseur. 

  Regiekaart

  De Regiekaart verdeelt het voeren van regie in vijf verschillende niveaus. Per niveau wordt beschreven wat de uitgangssituatie is, of 1Gezin1Plan1Regisseur wordt ingezet en welke competenties de regisseur daarvoor nodig heeft. De Regiekaart is gebaseerd op het AVG-model en doorontwikkeld op de werkwijze 1GezinPlan1Regisseur. Bij de regiekaart hoort een handleiding en competentieprofielen van de regisseur.

  Download:

  Regiekaart
  Regiekaart Handleiding
  Regisseur