• Kwaliteit & Kaders

  Kwaliteit

  Kwaliteit geeft informatie over het kwalitatief werken met 1Gezin1Plan1Regisseur. De uitgangspunten geven aan hoe we werken binnen 1Gezin1Plan1Regisseur, de houdingsaspecten bieden belangrijke uitgangspunten in de houding van de professional en de kwaliteitscriteria geven aan hoe een effectief Plan van Aanpak en Veilig Verder Plan wordt ontwikkeld.

  Kaders

  Kaders geven kaders aan voor het werken met 1Gezin1Plan1Regisseur en het voeren van regie.  Er worden kaders behandeld vanuit de wet, het Toezicht Sociaal Domein, Samenwerkend Toezicht Jeugd en VNG. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van richtlijnen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdgezondheidszorg en de competentieprofielen die zijn gebruikt voor de ontwikkeling van 1Gezin1Plan1Regisseur.

  Download:

  Kwaliteit & Kaders