• Juridische aspecten

  Het document 'Juridische aspecten' geeft informatie over:

  • privacy en beroepsgeheim.
  • het delen van informatie.
  • het verwerken van informatie.
  • dossiervorming.

  Het document 'Wat zegt de wet over...?' geeft een overzicht van wetsartikelen voor professionals die werken binnen het sociaal domein.