• Juridische aspecten

  Informatie delen

  Informatie delen gaat in op het beroepsgeheim en het delen van informatie. Er wordt antwoord gegeven op de vragen aan wie je toestemming moet vragen indien je informatie wilt delen, hoe je informatie deelt en wie informatie mag delen. 

  Informatie verwerken

  Informatie verwerken gaat specifiek in op dossiervorming en het verwerken van informatie wanneer je de meldcode huiselijk geweld hanteert. Er wordt antwoord gegeven op vragen als wie informatie verwerkt, welke informatie in het dossier wordt verwerkt en hoe je dat op een zorgvuldige wijze doet.

  Download:

  Juridische aspecten