• Juridische aspecten

    Het document 'Juridische aspecten' geeft informatie over:

    • privacy en beroepsgeheim.
    • het delen van informatie.
    • het verwerken van informatie.
    • dossiervorming.