• Werkproces

 • Het document 'Werkproces' geeft informatie over:

  • de uitgangspunten in het werkproces.
  • 1Gezin1Plan1Regisseur in het primair werkproces.
  • de zes fasen van het werkproces.
  • de acties van de procesregisseur en de casusregisseur en een toelichting.
  • de aanvullende acties wanneer onveiligheid ontstaat.
  • de verantwoordelijkheidsverdeling van de proces- en casusregisseur wanneer de meldcode wordt gevolgd.
  • wat te doen bij levensbedreigende situaties en wanneer zorgen blijven.
  • de vijf stappen van de meldcode binnen 1Gezin1Plan1Regisseur.

  In de rechterkolom en in de download vind je de zes fasen van het werkproces.