• Werkproces & Aanvullende acties bij onveiligheid

  Het werkproces

  Het werkproces is praktisch uitgewerkt in zes fases. Hierdoor kan worden gecheckt of alle belangrijke stappen zijn gezet om regie effectief uit te voeren. De routes zijn richtinggevend en niet dwingend.
  Elke klant is anders en vraagt specifieke ondersteuning. De routes zijn bedoeld om de kwaliteit van werken te vergroten en ervoor te zorgen dat elke klant dezelfde kwaliteit van ondersteuning krijgt.

  Aanvullende acties bij onveiligheid

  Wanneer onveiligheid of geweld wordt gesignaleerd, worden de aanvullende acties uitgevoerd.

  De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan om huiselijk geweld te voorkomen of te stoppen. De meldcode verbetert de kwaliteit en stuurt aan op handelen van professionals bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de meldcode zijn wettelijk vastgelegd en voor iedere organisatie gelijk en toegespitst per functie. Dit geeft voldoende mogelijkheden om in gezamenlijkheid met de meldcode te werken indien dit nodig is.

  De stappen van de meldcode worden ingezet bij signalen en zorgen over huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis. Deze acties kunnen op ieder moment en tijdens elke fase van 1Gezin1Plan1Regisseur worden ingezet, omdat onvoldoende basiszorg, onveiligheid en/of geweld zich op ieder moment kan voordoen.

  De fasen van het werkproces en de aanvullende acties bij onveiligheid vind je in het rechtermenu en in de download.

  Download:

  1Gezin1Plan1Regisseur in 't kort
  Het werkproces en aanvullende acties bij onveiligheid