• Fase 6b. Afsluiten en nazorg klant

 • Procesregie: acties procesregisseur

  1. Overleg met de klant of 1Gezin1Plan1Regisseur kan worden afgesloten.
  2. Overleg of een vervolg wenselijk is. 
   • Zo ja, bespreek met de klant en diens netwerk wat wenselijk is bij een vervolg.
   • Leg vast wie, wat, wanneer en hoe vaak inzet nodig is.
  1. Bespreek wie kan ondersteunen bij vragen.
  2. Stel vast wanneer wordt afgesloten.
  3. Evalueer het traject en de resultaten tijdens het laatste overleg.
  4. Bedank de klant en betrokkenen voor hun inzet en betrokkenheid.
  5. Sluit af.

  Casusregie: acties casusregisseur

  1. Zijn er signalen van (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Sluit het traject niet af. Ga naar Fase 5b. Voortgangsoverleg uitvoeren en ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en integreer deze acties.
  2. Werk mee aan een zorgvuldige afsluiting en evaluatie.
  3. Worden er afspraken over nazorg gemaakt? Wees bereikbaar en alert en pak eventuele vragen op.
  4. Zijn er (opnieuw) signalen van (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Sluit het traject niet af of start het weer op. Ga naar Fase 5b. Voortgangsoverleg uitvoeren en ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en integreer deze acties in 1Gezin1Plan1Regisseur.

   

 • Toelichting

  • Maak duidelijke afspraken over de eventuele ondersteuning die verder nodig is.
  • Geef aan de klant aan waar deze terecht kan bij nieuwe vragen, mocht er behoefte zijn aan ondersteuning.