• Fase 6b. Afsluiten en nazorg klant

  1. Overleg met de klant of 1Gezin1Plan1Regisseur kan worden afgesloten.
  2. Overleg of een vervolg wenselijk is.
  3. Zo ja, bespreek met de klant en diens netwerk wat wenselijk is bij een vervolg.
  4. Leg vast wie, wat, wanneer en hoe vaak inzet nodig is.
  5. Bespreek wie kan ondersteunen bij vragen.
  6. Stel vast wanneer wordt afgesloten.
  7. Evalueer het traject en de resultaten tijdens het laatste overleg.
  8. Bedank de klant en betrokkenen voor hun inzet en betrokkenheid.
  9. Sluit af.

  Zijn er signalen van (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Sluit 1Gezin1Plan1Regisseur niet af. Ga naar Fase 5b. Voortgangsoverleg uitvoeren en Aanvullende acties bij onveiligheid en integreer deze acties in 1Gezin1Plan1Regisseur.

 • Toelichting
  • Maak duidelijke afspraken over de eventuele ondersteuning die verder nodig is.
  • Geef aan de klant aan waar deze terecht kan bij nieuwe vragen, mocht er behoefte zijn aan ondersteuning.