• Fase 6a. Overdragen of afsluiten en nazorg professional

 • Procesregie: acties procesregisseur

  1. Bij overdracht, op- of afschalen van de procesregie:
  2. Stel vast wie vanaf welk concreet moment de procesregie overneemt.
  3. Draag de procesregie zorgvuldig en verantwoord over.
  4. Sluit de betrokkenheid zorgvuldig en verantwoord af.

  Casusregie: acties casusregisseur

  • Bij overdracht betrokkenheid:
   • Communiceer overdracht naar de klant, betrokkenen en procesregisseur.
   • Draag de betrokkenheid zorgvuldig en verantwoord over.
  • Bij afsluiten betrokkenheid:
   • Stel vast of er nog ondersteuning gewenst is op het leefgebied.
   • Bespreek wie kan ondersteunen bij eventuele vragen of restproblematiek.
   • Maak hierover afspraken.
  • Sluit de betrokkenheid zorgvuldig en verantwoord af.
 • Toelichting

  • Indien je als procesregisseur of casusregisseur moet stoppen en procesregie en casusregie wordt vervolgd, zorg je samen met de klant zelf voor een nieuwe procesregisseur en casusregisseur. Draag je werkzaamheden zorgvuldig over.

  • Lukt het niet een opvolger te vinden, dan neem je contact op met je manager voor overleg of schakel het lokaal team als de voortgang stagneert.