• Fase 6a. Overdragen of afsluiten en nazorg professional

  1. Bij overdracht, op- of afschalen van de regie:
   • Stel vast wie de regie overneemt.
   • Draag de regie zorgvuldig en verantwoord over
  2. Bij overdracht betrokkenheid:
   • Communiceer overdracht naar de klant, betrokkenen en regisseur.
   • Draag de betrokkenheid zorgvuldig en verantwoord over.
  3. Bij afsluiten betrokkenheid:
   • Stel vast of er nog ondersteuning gewenst is op het leefgebied.
   • Bespreek wie kan ondersteunen bij eventuele vragen of restproblematiek.
   • Maak hierover afspraken.
   • Sluit de betrokkenheid zorgvuldig en verantwoord af.
 • Toelichting
  • Indien je als betrokkene moet stoppen en de hulp wordt vervolgd, zorg je zelf voor vervanging.Draag je werkzaamheden zorgvuldig over.
  • Indien je als regisseur moet stoppen en 1Gezin1Plan1Regisseur wordt vervolgd, zorg je samen met de klant zelf voor een nieuwe regisseur. Draag je werkzaamheden zorgvuldig over.
  • Lukt het niet een opvolger te vinden, dan neem je contact op met je manager voor overleg of schakel het lokale team in als de voortgang stagneert.