• Fase 5a. Voortgangsoverleg voorbereiden

 • Procesregie: acties procesregisseur

  1. Zorg voor locatie, beamer, laptop, koffie en thee.
  2. Stuur de betrokkenen een uitnodiging ter herinnering.
  3. Bereid indien nodig het plan op praktische punten verder voor.
  4. Indien gewenst: vraag secretariële ondersteuning aan collega of betrokkene.
  5. Indien voorzitter: bereid jezelf op het voorzitterschap voor.
  6. Bereid de agenda, tijdsduur en structuur van het overleg voor.
  7. Bereid houding en wijze van interactie voor.
  8. Bereid jezelf voor op mogelijke dilemma’s en reacties hierop.
  9. Richt een half uur voor aanvang de locatie in, zodat je rustig kunt starten.
  10. Ga naar fase 5b.

  Casusregie: acties casusregisseur

  1. Bereid samen met de klant de inbreng tijdens het overleg voor.
  2. Bereid jezelf voor op het overleg.
  3. Ga naar fase 5b.
 • Toelichting

  • Zie de toelichting in Fase 3a. Startoverleg voorbereiden.