• Fase 4. Voortgang

  1. Stuur de klant en professionals een pdf van het Plan van aanpak en/of de digitale toegang in geval een digitaal plan.
  2. Monitor het traject:
   • Communiceer transparant en duidelijk naar betrokkenen.
   • Wees bereikbaar voor signalen.
   • Behandel tussentijdse signalen over uitvoering, coördinatie en stagnatie.
   • Schaal indien nodig op.
  3. Vervolg met fase 5a. 

  Zijn er signalen van (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Ga naar Aanvullende acties bij onveiligheid en integreer deze acties in 1Gezin1Plan1Regisseur.

 • Toelichting
  • Draag met jouw acties concreet bij aan het herstel van het gewone leven.
  • Werk planmatig en resultaatgericht.
  • Zorg voor continuïteit.
  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
  • Voer hetgeen afgesproken is altijd uit. Er is niets zo frustrerend als deelnemen aan een overleg en om doelen en acties vast te stellen als daar vervolgens niet voldoende mee gebeurt. Voer alle besproken acties uit.
  • Ondersteun en spreek elkaar ook aan op de afspraken en de uitvoering.
  • Streef steeds naar samenhang in zorg en ondersteuning en maak daar goede afspraken over.
  • Het ondersteunen of (deels) overnemen van regie kan door één regisseur worden uitgevoerd. Deze regisseur voert dan zowel procesregie (waar bijvoorbeeld coördinatie en doorzettingsmacht zijn belegd) als casusregie (naast het huishouden staan, doen wat nodig is). In de praktijk wordt regie regelmatig gesplitst in procesregie en casusregie. Wanneer de regiefunctie is gesplitst in proces- en casusregie is het belangrijk om na te gaan of de competenties, kennis, bevoegdheden en randvoorwaarden logisch en volledig zijn belegd.
  • Verantwoordelijk is:
   • voor het uitvoeren van de acties en afspraken: klant, gezinsleden, familie, vrienden, professionals.
   • voor regie over de dagelijkse ondersteuning van een persoon of gezin: casusregisseur.
   • voor het faciliteren van de samenwerking tussen betrokkenen: procesregisseur
   • voor oplossen van stagnatie in de uitvoering van het Plan van aanpak: procesregisseur.
  • Schaal op indien nodig en schaal af indien mogelijk.