• Fase 4. Voortgang

 • Procesregie: acties procesregisseur

  1. Stuur de klant en professionals een pdf van het ondersteuningsplan en/of de digitale toegang in geval een digitaal plan.
  2. Monitor het traject:  
   • Communiceer transparant en duidelijk naar betrokkenen.
   • Wees bereikbaar voor signalen.
   • Behandel tussentijdse signalen over uitvoering, coördinatie en stagnatie.
   • Schaal indien nodig op.
  3. Vervolg met fase 5a. 
  4. Zijn er signalen van (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Ga naar ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en integreer deze acties in het traject.

  Casusregie: acties casusregisseur

  1. Monitor het traject:  
   • Communiceer transparant en duidelijk naar betrokkenen.
   • Wees bereikbaar voor signalen.
   • Werk mee wanneer tussentijdse signalen over uitvoering, coördinatie en stagnatie aandacht vragen.
   • Schaal indien nodig op en als het kan af.
  2. Vervolg met fase 5a. 
  3. Zijn er signalen van (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Ga naar ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en integreer deze acties in 1Gezin1Plan1Regisseur.
 • Toelichting

  • Draag met jouw acties concreet bij aan het herstel van het gewone leven, zelfredzaamheid en participatie.
  • Werk planmatig en resultaatgericht.
  • Zorg voor continuïteit.
  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
  • Voer hetgeen afgesproken is altijd uit. Er is niets zo frustrerend als deelnemen aan een overleg en om doelen en acties vast te stellen als daar vervolgens niet voldoende mee gebeurt. Voer alle vastgestelde acties uit.
  • Ondersteun en spreek elkaar ook aan op de afspraken en de uitvoering.
  • Streef steeds naar samenhang in zorg en ondersteuning en maak daar goede afspraken over.
  • Verantwoordelijk is: 
   • Voor het uitvoeren van de acties en afspraken: klant, gezinsleden, familie, vrienden, professionals.
   • Voor regie over de dagelijkse ondersteuning van een persoon of gezin: casusregisseur.
   • Voor het faciliteren van de samenwerking tussen betrokkenen: procesregisseur
    • Voor oplossen van stagnatie in de uitvoering van het ondersteuningsplan: procesregisseur.
  • Schaal op indien nodig en schaal af indien mogelijk. Gebruik hiervoor de regiekaart en de afspraken die hierover zijn gemaakt.