• Fase 2. Intake

 • Procesregie: acties procesregisseur

  1. Verhelder de vraag van de klant.
  2. Inventariseer en analyseer krachten en zorgen.
  3. Start 1Gezin1Plan1Regisseur  volgens de criteria die binnen jouw organisatie of regio zijn vastgesteld. Zijn er geen criteria vastgesteld? Start dan in ieder geval wanneer de klant onder de criteria van kwetsbaar huishouden valt (zie toelichting).
  4. Leg de werkwijze uit.
  5. Geef de klant de folder van 1Gezin1Plan1Regisseur mee.
  6. Ga naar fase 3a.

  Casusregie: acties casusregisseur

  1. Zijn er signalen van (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Ga naar ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en integreer deze acties in 1Gezin1Plan1Regisseur.
  2. Indien gewenst: ondersteun de klant bij de intake
  3. Ga naar fase 3a.
  4. Zijn er signalen van (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Ga naar ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en integreer deze acties in 1Gezin1Plan1Regisseur.

   

 • Toelichting
  • Een kwetsbaar huishouden is een huishouden waarbij:
   • gezinsleden in mindere mate zelfredzaam zijn, niet volwaardig en actief participeren in de maatschappij;
   • er zorgen zijn en waarbij op verschillende leefgebieden zorg en ondersteuning nodig is;
   • gezinsleden in een onveilige en/of ongezonde situatie leven en geen passende, samenhangende en effectieve zorg en ondersteuning krijgen, waardoor ze in een steeds kwetsbaardere positie terecht komen;
   • gezinsleden moeite hebben met het zelf formuleren van hun hulpvraag en het organiseren van passende zorg en ondersteuning voor henzelf en familieleden; 
   • gezinsleden daarnaast soms zorgmijdend gedrag vertonen;
   • de ingezette zorg en ondersteuning onvoldoende effect heeft en niet bestendig genoeg is om de problemen op de langere termijn op te lossen of beheersbaar te maken.
  • 1Gezin1Plan1Regisseur wordt altijd ingezet bij situaties van onvoldoende basiszorg en/of onveiligheid, huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of vermoedens hiervan. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf en regie en monitoring is noodzakelijk om de situatie te verbeteren.
  • Vraag aan de klant hoe hij/zij omgaat met conflicten om op die manier laagdrempelig onveiligheid bespreekbaar te maken.
  • De folder is hier te vinden.