• Fase 1. Aanmelding

  1. Verhelder de vraag van de klant.
  2. Check basiszorg en veiligheid: (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Ga naar ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en start altijd 1Gezin1Plan1Regisseur.
  3. Schat in overige situaties in of 1Gezin1Plan1Regisseur een effectieve interventie is voor de klant.
  4. Leg de werkwijze uit.
  5. Geef de klant de folder mee.
  6. Indien de klant besluit tot deelname, ga door naar fase 2.
 • Toelichting
  • Iedereen die een aanmelding verwerkt, kan 1Gezin1Plan1Regisseur starten. Dat betekent niet per definitie dat je ook de regisseur bent. Dat wordt in onderling overleg bij de start van 1Gezin1Plan1Regisseur vastgesteld.
  • Het uitgangspunt is altijd om de zelfregie van de klant te versterken. Hierbij worden de belangen van alle gezinsleden betrokken.
  • Ondersteun de klant om zo zelfstandig mogelijk regie te voeren. Indien mogelijk beheert de klant het plan met ondersteuning van het netwerk.
  • 1Gezin1Plan1Regisseur wordt geadviseerd wanneer er ondersteuning is gewenst bij het voeren van regie. Dit kan het geval zijn wanneer enkele of meerdere personen uit het formeel en/of informeel netwerk betrokken zijn en de klant hierbij ondersteuning wenst.
  • 1Gezin1Plan1Regisseur wordt altijd ingezet bij situaties van onvoldoende basiszorg en/of onveiligheid, huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of vermoedens hiervan. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf en regie en monitoring is noodzakelijk om de situatie te verbeteren.
  • Vraag aan klant hoe hij/zij omgaan met conflicten om laagdrempelig onveiligheid bespreekbaar te maken.
  • Is er twijfel of 1Gezin1Plan1Regisseur een effectieve interventie is voor de klant? Overleg met een collega en/of de aandachtsfunctionaris.