• Fase 1. Aanmelding

 • Procesregie: acties procesregisseur

  1. Vraag van klant komt binnen.
  2. Check basiszorg en veiligheid: (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Ga naar ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en start altijd 1Gezin1Plan1Regisseur.
  3. Ga door naar fase 2.

  Casusregie: acties casusregisseur

  1. Vraag van klant komt binnen.
  2. Indien de klant een maatwerkvoorziening nodig heeft, wordt de klant toegeleid naar het lokaal team.
  3. Check basiszorg en veiligheid: (acute) onveiligheid en/of onvoldoende basiszorg? Ga naar ‘Aanvullende acties bij onveiligheid’ en start altijd 1Gezin1Plan1Regisseur.
  4. Ga door naar fase 2.

   

 • Toelichting

  • Iedereen die een aanmelding verwerkt, kan 1Gezin1Plan1Regisseur starten. Dat betekent niet per definitie dat je ook de procesregisseur of casusregisseur bent. Dat wordt in onderling overleg bij het startoverleg vastgesteld.
  • Het uitgangspunt is altijd om de zelfregie van de klant te versterken. Hierbij worden de belangen van alle gezinsleden en/of huisgenoten betrokken.