• Werkwijze

    31 Dec 2020 | Werkwijze

    De werkwijze geeft informatie over: het werkproces. acties bij onveiligheid. regie, regiekaart en de regisseur. ondersteuningsplan en veiligheidsplan. folders voor klanten en professionals. uitnodigingen en agenda's voor het startoverleg en het voortgangsoverleg. evaluatie voor klanten, familie, vrienden en professionals. Klik in het menu voor specifieke informatie over een onderwerp of download[...]

    Read more