• Als zorgen blijven nadat je de klant hebt toegeleid naar hulpverlening:  Wanneer de klant is toegeleid naar hulp, dan is het van belang om de klant te blijven volgen. Als de signalen en zorgen blijven bestaan of zich opnieuw voordoen, kom je opnieuw in actie. Je checkt of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en wat het resultaat daarvan is. Je doorloopt de meldcode nogmaals en indien de [...]

  Read more

  Weeg de onveiligheid of het geweld en beslis over melden en hulpverlenen. Beoordeel de veiligheidssituatie en beantwoord de vijf afwegingsvragen, eventueel met Veilig Thuis. Ondersteuning bij het beantwoorden van de afwegingsvragen voor organisaties:  Weeg met een risicotaxatie-instrument uitgevoerd door een geschoolde professional óf door een telefonische consultatie met Veilig [...]

  Read more

  Overleg en stem af met de politie. En/of consulteer een expert over: Partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling: aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling, lokaal team, Veilig Thuis of een andere deskundig professional. Eergerelateerd geweld (EEG): aandachtsfunctionaris EEG bij de politie of Veilig Thuis. Vrouwelijke genitale verminking [...]

  Read more

  Indien er mogelijke signalen zijn die kunnen wijzen op: huiselijk geweld en partnergeweld en/of kindermishandeling en/of ouderenmishandeling en/of eergerelateerd geweld en/of meisjesbesnijdenis, volg deze stappen. Constateer de (mogelijke) signalen. Toets of onderbuikgevoelens onderbouwd kunnen worden door feiten die zijn gezien, gehoord of geroken. Stel vast welke feiten je hebt [...]

  Read more

  Bereid het gesprek voor:  Stel het doel vast. Bedenk welke feiten je gaat benoemen. Neem ter voorbereiding het Veilig Verder plan door en bedenk per kopje wat er minimaal moet gebeuren. Stel vast wie er betrokken dienen te worden (let op gezaghebbende ouder). Ga in gesprek met de klant:  Deel feitelijke signalen, krachten en zorgen. Verhelder de situatie. Bespreek en vul het Plan [...]

  Read more

  Blijkt uit waarneming of informatie dat er acuut gevaar dreigt: Bij geweld of onveiligheid: contact politie op telefoonnummer 112. Bij geweld, onveiligheid of onvoldoende basiszorg: contact het Crisis Interventieteam.Bij onveiligheid door psychiatrische problematiek: contact de GGZ Crisisdienst. Bij signalen eergerelateerd geweld (EGG): contact de aandachtsfunctionaris EGG bij de politie. Bij [...]

  Read more

  Overleg met de klant of 1Gezin1Plan1Regisseur kan worden afgesloten. Overleg of een vervolg wenselijk is. Zo ja, bespreek met de klant en diens netwerk wat wenselijk is bij een vervolg. Leg vast wie, wat, wanneer en hoe vaak inzet nodig is. Bespreek wie kan ondersteunen bij vragen. Stel vast wanneer wordt afgesloten. Evalueer het traject en de resultaten tijdens het laatste overleg. Bedank de [...]

  Read more

  Bij overdracht, op- of afschalen van de regie: Stel vast wie de regie overneemt. Draag de regie zorgvuldig en verantwoord over Bij overdracht betrokkenheid: Communiceer overdracht naar de klant, betrokkenen en regisseur. Draag de betrokkenheid zorgvuldig en verantwoord over. Bij afsluiten betrokkenheid: Stel vast of er nog ondersteuning gewenst is op het leefgebied. Bespreek wie kan [...]

  Read more

  Verwelkom de klant en betrokkenen en schenk koffie en thee. Indien er nieuwe betrokkenen zijn: stel jezelf kort voor en laat iedereen zich kort voorstellen met naam, organisatie en functie, indien betrokkene de relatie tot klant. Geef de agenda en tijdsduur aan en vraag commitment. Nodig de klant uit om kort te vertellen hoe het nu gaat. Indien het Veilig Verder Plan is ingevuld: Bespreek of de [...]

  Read more

  Zorg voor locatie, beamer, laptop, koffie en thee. Stuur de betrokkenen een uitnodiging ter herinnering. Bereid indien nodig het plan op praktische punten verder voor. Indien gewenst: vraag secretariële ondersteuning aan collega of betrokkene. Indien voorzitter: bereid jezelf op het voorzitterschap voor. Bereid de agenda, tijdsduur en structuur van het overleg voor. Bereid houding en wijze [...]

  Read more