• Uit het trainingsaanbod kan de training ‘Werken aan veiligheid’ worden samengesteld. De training gaat in op diverse vormen van huiselijk geweld, het werken volgens hert principe van risico gestuurde zorg, het herstellen van de directe en duurzame veiligheid en de mogelijk opgelopen schade. Zie de verschillende verdiepingsmodules voor meer informatie over de onderwerpen die aan bod[...]

  Read more

  'Hoe ga je om met privacy als je geconfronteerd wordt met (acuut) onveilige situaties?' 'Hoe werk je effectief samen en respecteer je tegelijkertijd de privacy van anderen?' 'Wie moet je wanneer en waarover informeren?' 'Hoe documenteer je ‘gevoelige informatie’ en wat zijn de regels omtrent dossiervorming?' 'Hoe documenteer je als je vermoedens rondom onveiligheid nog niet concreet [...]

  Read more

  'Hoe zorg je voor mandaat als procesregisseur binnen de gemeentelijke aanpak?' 'Hoe profileer en positioneer je je als procesregisseur?' 'Hoe neem je de leiding vanaf het begin van het traject?' 'Hoe zorg je voor samenhang tijdens het regie voeren?' 'Hoe hou je overzicht over de kwalitatieve en financiële kaders?' Inhoud Om aan deze module deel te nemen werk je als procesregisseur en heb je [...]

  Read more

  'Hoe en wanneer zet je de mogelijkheden die er zijn binnen zorg en veiligheid in?' 'Wat ga en kan je vragen aan ketenpartners?' 'Met welke belangen moet je rekening houden?' 'Hoe kom je tot een effectieve samenwerking?' 'Hoe en welke creatieve oplossingen kan je inzetten?'  Inhoud In deze module gaan we middels een praktijksimulatie kennis omzetten in het oefenen in de praktijk. Resultaat [...]

  Read more

  'Welke mogelijkheden zijn er binnen zorg en veiligheid?' 'Wat mag je verwachten en vragen van ketenpartners?' 'Welke belangen spelen er als zorg en veiligheid met elkaar samenwerken?'  Inhoud In deze training ligt de nadruk op het verbreden van kennis over de mogelijkheden die er zijn binnen reclassering, sociale dienst, participatie, politie, justitie, geestelijke gezondheidszorg, welzijn, [...]

  Read more

  'Wat zijn kenmerken van mensen met LVB?' 'Hoe pas je je communicatie aan bij iemand met LVB?' 'Hoe kun je klanten met LVB motiveren om deel te nemen aan 1Gezin1Plan1Regisseur?' 'Hoe formuleer je samen haalbare doelen die motiveren en activeren in het ondersteuningsplan?' 'Wat kun je doen bij weerstand?' Inhoud In deze module gaan we op een interactieve manier de werkwijze 1Gezin1Plan1Reggiseur [...]

  Read more

  'Hoe maak je met de klant, zijn sociale netwerk en betrokken hulpverleners een plan wat gericht is op het voorkomen of stoppen van geweld en het creëren van een direct veilige situatie?' 'Hoe maak je veiligheidsvoorwaarden?' 'Hoe maakt je een veiligheidsafspraak, gericht op het creëren van blijvende veiligheid voor de klant?' 'Hoe zorg je ervoor dat uitvoering van het plan coherent en [...]

  Read more

  'Hoe zet je 1G1P1R in bij signalen van ouderenmishandeling?' 'Hoe breng je zorgen en onveiligheid, sterke punten en aanwezige veiligheid in kaart?' 'Hoe betrek je het netwerk erbij zodat deze een positieve bijdrage kunnen leveren?' 'Hoe herstel je duurzame veiligheid?' Inhoud In deze module gaan we op een interactieve manier de werkwijze 1Gezin1Plan1Reggiseur toepassen wanneer er vermoedens zijn [...]

  Read more

  'Hoe zet je 1G1P1R in bij signalen van partnergeweld?' 'Hoe breng je zorgen en onveiligheid, sterke punten en aanwezige veiligheid in kaart?' 'Hoe betrek je het netwerk erbij zodat deze een positieve bijdrage kunnen leveren?' 'Hoe herstel je duurzame veiligheid?' Inhoud In deze module gaan we op een interactieve manier de werkwijze 1Gezin1Plan1Reggiseur toepassen wanneer er vermoedens zijn van [...]

  Read more

  'Hoe zet je 1G1P1R in bij signalen van kindermishandeling?' 'Hoe breng je zorgen en onveiligheid, sterke punten en aanwezige veiligheid in kaart?' 'Hoe betrek je het netwerk erbij zodat deze een positieve bijdrage kunnen leveren?' 'Hoe herstel je duurzame veiligheid?' Inhoud In deze module gaan we op een interactieve manier de werkwijze 1Gezin1Plan1Reggiseur toepassen wanneer er vermoedens zijn [...]

  Read more