• Acties Blijkt uit waarneming of informatie dat er acuut gevaar dreigt:  Contact politie op telefoonnummer 112 en/of Contact het Crisis Interventieteam GGZ en/of Contact de crisisdienst Veilig Thuis, crisisinterventieteam of de Raad voor de Kinderbescherming. Ga door naar stap 1. 

  Read more

  Aanvullende acties bij onveiligheid

  Het document 'Werkproces' geeft informatie over: de aanvullende acties wanneer onveiligheid ontstaat. de verantwoordelijkheidsverdeling van de proces- en casusregisseur wanneer de meldcode wordt gevolgd. wat te doen bij levensbedreigende situaties en wanneer zorgen blijven. de vijf stappen van de meldcode binnen 1Gezin1Plan1Regisseur. In de rechterkolom en in de download vind je de acties bij [...]

  Read more

  Acties Als zorgen blijven nadat je de klant hebt toegeleid naar hulpverlening:  Wanneer de klant is toegeleid naar hulp, dan is het van belang om de klant te blijven volgen. Als de signalen en zorgen blijven bestaan of zich opnieuw voordoen, kom je opnieuw in actie. Je checkt of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en wat het resultaat daarvan is. Je doorloopt de meldcode nogmaals en indien[...]

  Read more

  Acties Weeg de onveiligheid of het geweld en beslis over melden en hulpverlenen Beoordeel de veiligheidssituatie en beantwoord de vijf afwegingsvragen, eventueel met Veilig Thuis Ondersteuning bij het beantwoorden van de afwegingsvragen voor organisaties:  Weeg met een risicotaxatie-instrument uitgevoerd door een geschoolde professional óf Door een telefonische consultatie met Veilig[...]

  Read more

  Acties Overleg met een deskundige collega, gedragswetenschapper of aandachtsfunctionaris huiselijk geweld over:  feitelijke signalen, krachten en zorgen ten aanzien van het vermoeden van partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. de interne weging uit stap 1. welke vervolgacties nodig zijn. eventuele consultatie bij een expert. het vaststellen van de veiligheidsvoorwaarden. [...]

  Read more

  Acties Constateer de (mogelijke) signalen. Gebruik een signalenkaart zoals https://signalenkaart.nl Toets of onderbuikgevoelens onderbouwd kunnen worden door feiten die zijn gezien, gehoord of geroken. Stel vast welke feiten je hebt geconstateerd. Bedenk welke informatie nog nodig is om een inschatting te maken. Bedenk wie er betrokken dienen te worden (let op gezaghebbende ouder). Ga in [...]

  Read more

  Acties Bereid het gesprek voor:  Stel het doel vast. Bedenk welke feiten je gaat benoemen. Neem ter voorbereiding het veiligheidsplan door en bedenk per kopje wat er minimaal moet gebeuren. Stel vast wie er betrokken dienen te worden (let op gezaghebbende ouder, mentor of curator). Ga in gesprek met de klant:  Deel feitelijke signalen, krachten en zorgen. Verhelder de situatie. [...]

  Read more