• 'Hoe werkt 1Gezin1Plan1Regisseur?'
  'Wie is de proces- en casusregisseur?'
  'Wat is de kwaliteit van de plannen?'
  'Hoe zet je de klant centraal en versterk je eigen kracht en zelfregie?'

  Inhoud

  Deze basismodule is bedoeld voor professionals die casusregie voeren. In deze module ga je op een interactieve manier de werkwijze 1Gezin1Plan1Reggiseur verkennen. Je versterkt je vaardigheden als casusregisseur om met betrokkenen een plan te ontwikkelen waarmee je de ondersteuning en hulpverlening kunt afstemmen, monitoren en tijdig kunt bijstellen om het traject effectief te laten verlopen. 

  Resultaat

  Kennis – Je hebt inzicht in...

  • wie, wat en wanneer 1G1P1R in wordt gezet.
  • het werkproces en aanvullende acties bij onveiligheid.het gebruik van de regiekaart.
  • de inhoud en kwaliteit van het ondersteuningsplan en veiligheidsplan.

  Houding - Je bent je bewust van...

  • het belang om de klant centraal te stellen en eigen kracht en zelfregie versterken.
  • het belang van steun vanuit familie en vrienden tijdens 1G1P1R.
  • dat een gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid van belang is voor motivatie.
  • dat doel- en resultaatgericht werken motiveert om een plan uit te voeren.
  • het belang om het ondersteuningsplan in gezamenlijkheid met de klant(en) en het netwerk te ontwikkelen.
  • het belang van doel- en resultaatgericht werken.

  Vaardigheden - Je kunt...

  • professionals en informeel netwerk het principe van 1G1P1R uitleggen.
  • de klant ondersteunen in de keuze voor 1G1P1R.
  • de klant(en) centraal stellen in het proces en eigen kracht en zelfregie versterken.
  • een ondersteuningsplan ontwikkelen.

  Naar volgende module

 • Inschrijven:

  Klik hier

   

  Doelgroep:

   

  Alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

   

  Regisseur:

   

  Casusregisseur A, B en B+.
  Meer informatie over de casus- en procesregisseur: Regie, Regiekaart & Regisseur of voor de regionale regiekaart onder de regiospecifieke documenten.

   

  Aantal:

   

  Max. 12 personen.
  Open inschrijving min. 10 personen.
  Incompany min. 6 personen.

   

  Duur:

   

  3,5 contacturen.
  2 uur zelfstudie vooraf.

   

  Accreditatie: 

   

  SKJeugd 5 punt.

   

  Trainers:

   

  Thera Hoegen, Bianca Kruijs, Wendy Tazelaar of Nathalie Sie.

   

  Kosten:

   

  Open aanbod €100,00 (per persoon).
  Incompany €750,00 (per module).
  Kosten zijn inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en materiaal. 

   

  Vraag? 

   

  Klik hier om een vraag te stellen of een training aan te vragen.